Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “De Zwendel”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

1997

Leusink maakt een voorstel aan de provincie de gronden rondom Prowi te kopen van eigenaar Muller in ruil voor een, voorgestelde, bijdrage in de saneringskosten van f 150.000. Leusink gebruikt dezelfde argumenten, werkgelegenheid, uitbreidingen, onverkoopbaar, spoedeisend, etc welke hij later zou gaan gebruiken om wethouder Kok te bewegen de gronden…

De Zwendel

1983 – Hengelo Interieur In 1983 dienden Leusink en Crans, respectievelijk in dienst sinds 1968 en 1972 als administrateur en als planner calculator van Hengelo Interieur, een motie van wantrouwen in tegen de directie wegens onbehoorlijk bestuur . Dit gebeurde nadat de directeur grootaandeelhouder overleed en de aandelen onder zijn…

Grond. Altijd weer grond….

Leusink heeft al jaren oog op een stuk grond, bestemmingsplan Buitengebied 1966, in Boekelo. Hij wil daar zijn nieuwe villa gaan bouwen. Hij doet echter tevergeefse pogingen bij de Gemeente Enschede dat betrokken stuk grond te pakken te krijgen en of daar te mogen bouwen. De bedoelde gronden zijn bestemd…

Het moraal is hoog

Ik laat u de verkoopprospectus van Harry Thewessem van bemiddelingsbureau Diligence zien ten behoeve van de verkoop van Prowi door Thewessem aan mij ter hand gesteld. Pagina 15 van het informatiebulletin stelt o.a.: “De arbeidsmoraal is hoog en het verloop is zeer laag, evenals het ziekteverzuim.” en “De afgelopen jaren…

Het bedrijfsprofiel

Fax Verzonden: maandag 5 november 2001 15-08-29 Van: Diligence Harrie Thewessem Derde Schinkelstraat 1 1 1075 TJAmsterdam Tel. +31(0)20-6760570 Mobiel +31(0)650-511928 Fax   +31 (20) 6766981 Aan: T.a.v De heer G. Korver +33 545300204 Betreft: cijfers Prowi Dit bericht bevat 11 pagina(‘s) (inclusief deze). Geachte heer Korver, Hierbij ontvangt u van…

Bedrijfsadviseurs Diligence

Welkom op de site van Diligence. Diligence bemiddelt bij fusies en overnames. Het belangrijkste wat we daarbij doen is rust creëren. Terwijl u gewoon blijft ondernemen, regelen wij het hele koop- of verkoopproces voor u. Dat doen we met professionals die net als u zelfstandig ondernemer zijn. Die denken als…

Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….

Deze niet, per 10 wel…. Plattje communiceerde met Leusink en accountant Marcel Jaspers van accountantskantoor KroeseWevers uit Almelo over de strategie welke zij zouden moeten volgen in het due-diligence project en welk materiaal precies overlegd zou moeten worden aan Hanno Jansen de uitvoerende due diligence accountant (Westerveld & Vossers). Het…

De verzwegen ontslagen

Op 25 maart 2002, de dag dat ik de koopovereenkomst ondertekende en 6 miljoen voor Prowi bij de notaris had neergelegd, bleek enkele uren later bij mijn intrede in het bedrijf zelf dat aan 16 (29%) van de 56 personeelsleden ontslag was aangezegd door Leusink en Plattje waaronder 8 meubelmakers…

De koop

25 maart 2002 – De koop van Prowi… Wij hadden ons huis in Frankrijk verlaten en te koop aangeboden. Wij huurden een vakantiehuisje dicht bij Hengelo en Prowi en wij hadden er zin, mijn vrouw en ik, een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland. Onze zoon studeert bedrijfskundige informatica…

De ontslagbrief van Jeroen Schopman

25 maart, 2002. de dag van de koop van Prowi Wij hadden ons huis in Frankrijk verlaten en te koop aangeboden. Wij huurden een vakantiehuisje dicht bij Hengelo en Prowi en wij hadden er zin, mijn vrouw en ik, een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland. Onze zoon studeert…

Computer gestoord…

Leusink, op advies van Accountant Jaspers, vroeg een rijkssubsidie aan voor de aanschaf van een computergestuurde zaagmachine. Alhoewel de aanschaf daarvan, gezien de financiële ontwikkelingen bij Prowi, vragelijk was werd de subsidieaanvraag bovendien gebaseerd en gejustificeerd op het creëerden van meer werkplaatsen bij Prowi. Leusink verkreeg de subsidie. Het efficiëntie…

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd…

Verleende diensten Accountantskantoor KroeseWevers

Accountant staat terecht voor oplichting Boven: KroeseWevers factuur 10 april 2002. De lijst aan “lijken in de kast” was schier eindeloos. De lijken in de kast aan onbetaalde rekeningen lijst werd daarnaast nog vergroot door illegaal gemaakte betalingen welke Financieel Directeur Plattje gewoon achter de rug van Korver maakte voor…

Curator stond met beide benen op de grond!

Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.

Kippenhok

Zaterdag 30 maart, 2002 Wij moesten alles op alles zetten Prowi er weer bovenop te brengen dus wij werkten alle beschikbare uren, ook in het weekeinde. Een fabriek te moeten aanschouwen waar het personeel niets te doen heeft dan alleen het produceren van een keuken van een van de verkopers…

Lithorama – gunstig inkopen?

De collectieve inkooporganisatie ten behoeve van de interieurbranche “Lithorama” was een essentieel deel van het succes voor Prowi Leusink om tegen gunstige tarieven grondstoffen en materialen in te kunnen kopen en daarmee de brutomarge op verkopen voor Prowi aanzienlijk te verbeteren, aldus het verkoop informatiebulletin ter beschikking gesteld aan Korver…

Post

Gedurende de enkele maanden dat Korver eigenaar was van Prowi bleek hem dat Leusink regelmatig de Prowi gebouwen bezocht als Korver aan het einde van de werkdag naar huis was gegaan of op andere vrije dagen de kantoren inging en deze doorzocht. Dit ondanks veranderde sleutels en geïnstalleerde, geactiveerde, alarminstallatie.…

Koop het alsjeblieft terug

Leusink blijft het bedrijf lastigvallen. Hij belt werknemers direct in de fabriek en vraagt hoe het met zijn spullen gaat die hij nodig heeft voor de bouw van zijn villa. Leusink klaagt dat alles te laat is en zit werknemers op te jennen. Ik probeer een bedrijf te redden wat…

Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst

Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5 juli 2002 en ons verzoek tot getuigenverhoor van  4 september 2002. Kroon ontkent alles wat wij naar voren brachten. Teneinde toch de waarheid boven tafel…

Strafvonnis “Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd” oplichting UWV

Strafvonnis inzake oplichting van het UWV door Leusink De vergrijpen in het vonnis omschreven vielen plaats in hetzelfde jaar dat de betrokkene miljoenen casseerde voor de verkoop van zijn bedrijf, een salaris en andere inkomsten uit Prowi verkreeg, materialen en montagewerkzaamheden voor de bouw van zijn villa via Prowi verkreeg,…

Een kat in de zak…

Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper Korver. Waarom er geen hoger beroep werd aangetekend door Hekkelman Terheggen & Rieter in het vonnis van de rechter is mij tot op heden een…

De uitnodiging

Leusink en Crans, enkele maanden nadat Korver het bedrijf van Leusink en Crans had gekocht, eisten toen ogenblikkelijke betaling door Korver van de ƒ 1.000.000 lening op via de rechter. Leusink en Crans wisten dat Prowi Korver de betrokken lening niet kon terugbetalen gezien de zeer slechte financiële conditie in…

ING Business Principles

Introductie ING Groep is een van oorsprong Nederlands bedrijf met uitgebreide ervaring op het gebied van financiële dienstverlening. ING is wereldwijd actief en biedt haar klanten een volledig assortiment financiële producten en diensten via diverse distributiekanalen. De continuïteit van ING is gebaseerd op haar financiële kracht, haar gezonde winstbasis en…

Zorgplicht banken

De opzegging van de relatie moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. De zorgplicht die op banken rust op grond van de Algemene Bankvoorwaarden legt gewicht in de schaal bij invulling van deze maatstaf. Hoewel de bank in beginsel de bevoegdheid heeft om de relatie met de…

Kan een bank het u toegezegde krediet opzeggen?

Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt 1. De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan…

Hij had zich door adviseurs uit deze regio moeten laten bijstaan

23.09.2002 Maandag 07:30 uur Verschillende loyale werknemers informeren Korver over de ontmoeting op zondag van Anita Timmers, baliemedewerkster en informatief en loyaliteits- ankerpunt van Leusink binnen Prowi Korver, en het personeel met Haafkes in de kantine. Anita had deze bijeenkomst tussen personeel en de curator op verzoek van Leusink en…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…

In Prowi Korver’s periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en door Korver te laten betalen. Hij gebruikte de verschillende taxatierapporten zo flexibel mogelijk door de verschillende waarden welke in de rapporten werden weergegeven daar toe…

Scheiden doet leiden?

Prowi Interieur levert de laatste maanden van 2001 en de eerste maanden van 2002 goederen en diensten aan mevrouw Leusink Oberjé voor de afwerking van haar nieuwe villa. Financieel directeur Plattje, tot 25 maart 2002 onder toezicht van de statutaire directie Leusink en Crans, zendt voor deze leveranties geen facturen…

Declaratie advies curator 01 01 2003

Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt hoe Leusink zich bemoeit en inspant met opsporingswerkzaamheden aangaande de verblijfplaats en woning van Korver.  Op de declaratie van 01 01 2003 bijvoorbeeld, maar er…

Gespreksnotitie Leusink gesprek met Gemeente Hengelo 31 03 2003

Onderstaand de gespreksnotities welke Leusink maakte van zijn ontmoeting met Gemeente Hengelo ambtenaren Agus en Harms. Harms koopt later zijn betrokkenheid bij de Gemeentelijke frauduleuze handelingen inzake de vervuilde grond affaire af door een boete-bedrag van €500 te betalen… Harms stelt Leusink tijdens deze ontmoeting zelfs nog de mogelijkheid tot…

Beste Henny,

Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef  van de brief uit het FIOD dossier van mr. R.W.A.Kroon de advocaat, later veroordeeld en tuchtrechtelijk berispt,  van Leusink in een schrijven gericht aan zijn client Henny Leusink. Kroon bevestigd het begrip dat de…

Uit een telefoongesprek…

Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt: Noot verbalisanten: AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Aangifte faillissementsfraude

20 juli 2005 Buiten het zicht: De curator liegt hieronder weer wanneer aangeeft dat “G. Korver vrijwel onmiddellijk na het faillissement was vertrokken met een voor curator W.H.J.M. Haafkes onbekende bestemming”. Korver heeft na het faillissement meerdere gesprekken gevoerd en voorstellen gemaakt tot een doorstart, essentiële informatie aan de curator…

Uit FIOD Onderzoek “Faillissementsfraude”

Uit FIOD faillissements fraude onderzoeken. Het gegeven dat het “onderhandenwenk Prowi Projectie en Winkelinterieur BV” en de voorraad half-fabrikaten niet bij Prowi Projecten en Winkelinterieur BV zijn verantwoord is opmerkelijk, vooral nu het er alle schijn van heeft dat de omvang van de baten die niet verantwoord zijn, de onbetaald…

Start van het onderzoek…

Uit een schrijven van 27 juli, 2005, welke curator Haafkes aan Pieter Lakeman richt, blijkt dat er “inmiddels” een start van onderzoeken, van zowel de FIOD en de curator, is gemaakt naar de frauduleuze handelingen welke Plattje, Leusink en Crans uitvoerden teneinde een faillissement van Prowi Korver uit te lokken…

Proces-verbaal Curator Haafkes

Curator Haafkes bevestigt in dit proces-verbaal o.a. dat hij (pas) in juli 2005 beslag heeft laten leggen op delen van de administratie bij Prowi Vof. Wij hadden de curator op 23 september 2002 schriftelijk gedetailleerd geïnformeerd over de gepleegde vormen van fraude. De curator deed daar niets mee. “Wij tonen…

FIOD Verhoren

Proces verbaal FIOD Datum: 21 oktober 2005 Gehoorde De gehoorde heeft de volgende persoonlijke gegevens opgegeven: Schoolkate Marcel Gerardus Johannes 14 maart 1960 Hengelo Nederlandse Glanebrugstraat 17 7585 PK Glane 61385128 Directeur Vraag verbalisanten: Was de heer H.J.G. Leusink op de hoogte dat u ca. 400.000 omzet niet bij Prowi…

Uit LISTENBEDROG.NL – Wethouder verdacht van malversaties

LISTENBEDROG.NL donderdag 10 november 2005 H. Kok Wethouder verdacht van malversaties HENGELO (ANP) – Het Openbaar Ministerie in Almelo verdenkt de Hengelose wethouder H. Kok van malversaties bij de verkoop van het failliete bedrijf Prowi BV in die plaats. De gedagvaarde bestuurder legt tijdelijk zijn functie neer, zo maakte de…

GEHEIM

Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO – De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de wijze waarop burgemeester F. Kerckhaert de raad heeft geïnformeerd in de kwestie-Kok. Dit tot frustratie van de fracties ChristenUnie, D66 en SP die om de…

Curator Haafkes Prowi Interieur – Hengelo – staat ook ter discussie

Leusink was hier duidelijk niet blij mee, want hij dwong bij de rechter af dat Korver alsnog het restant bedrag zou moeten betalen, wat niet mogelijk was vanwege een tekort aan liquide middelen. ‘De financieel directeur van Prowi werkte samen met Leusink en hij had er voor gezorgd dat er…

Belastingdienst/FIOD-ECD/ verhoor inzake concept verkoopovereenkomst Prowi Vof

Uit het proces verbaal van de FIOD van 13 december, 2005 waarin de concept verkoopovereenkomst Prowi Vof doorgenomen wordt met Henny Crans, een van de vennoten van de Vof, blijkt onder andere: Belastingdienst Dossiernummer: 35284 Codenummer : V03-01 “Leusink heeft alle onderhandelingen met de curator voor zijn rekening genomen. De…

Complot gesmeed in nazomerse dagen…

24 december, 2005 OM: ook gemeente misleidt door Frank Timmers Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat op 24, 25 en 26 september 2002 het plan werd gesmeed om curator W. Haafkes op te lichten zodat hij het onroerend goed van Prowi te goedkoop van de hand zou doen.…

Prowiteren – Het is weer carnaval

17 januari, 2006 Stadsprins René trekt de kar het carnaval deur HENGELO – Het feest kan beginnen, want Hengelo heeft een nieuwe stadsprins carnaval. Prins René II (René Kruis) werd zondag aan het narrenvolk gepresenteerd tijdens het gala van De Windbuul’n. Op spectaculaire wijze presenteerden Prins René en Adjudant Dennis…

Gefrustreerde Gemeente is wespennest geworden…

Over “conflict of interest” gesproken… 20 januari, 2006 Hieronder een weergave van de Besluitenlijst van B&W Gemeente Hengelo van 26-11-2002 o.a. in aanwezigheid van Burgemeester Kerkhaert en Wethouder Kok tijdens welke zitting de heren mr. C.P.B. Kroep en M.M. Jaspers RA als bestuurslid van de Stichting Algemene Muziekschool Hengelo en…

Accountant staat terecht voor oplichting

27 januari, 2006 Bron: Stichting SOBI Web Site KroeseWevers is een van de grootste accountantskantoren van Overijssel. De andere verdachten in deze zaak zijn naast Jaspers en wethouder Kok ook mr. Kroon van kantoor Damsté, het vaste advocatenkantoor van de gemeente Hengelo, de Enschedese ondernemer Leusink en een onder wethouder…

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006 Proces-verbaal verhoor van een verdachte Belastingdienst/FIOD-ECD/ kantoor Almelo Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo Dossiernummer 35284 Verbalisanten Naam: Plattje Voornaam: Bert Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Naam: Voornamen: Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Codenummer V01-03 ambtenaar van de Belastingdienst en buitengewoon opsporingsambtenaar kantoor Almelo…

Optreden wethouder Kok in affaire-Prowi ‘schokt’ ING Bank

3 februari, 2006 HENGELO – De ING Bank heeft in een aangetekende brief aan burgemeester F. Kerckhaert de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade die de bank zou hebben gelopen in de affaire Prowi. De bank is ‘geschokt’ over de handelswijze van de gemeente. Dat blijkt uit de briefwisseling tussen…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard wegens het opmaken van valse facturen. Ex-wethouder Hans Kok van de Gemeente Hengelo (Ov), inmiddels burgmeester van de Gemeente Hof van Twente, was destijds eveneens verdachte van oplichting en valsheid in geschrifte wegens vermeende ongeoorloofde financiële steun aan het bedrijf, maar werd…

Anderhalf jaar cel geëist in Prowi-zaak

Leusink wordt door Dijkstra als de spin in het web gezien in de affaire en heeft volgens hem ‘een doortrapt plan gemaakt om het bedrijfspand voor een spotprijs te kunnen aftroggelen van de curator. ALMELO – In de geruchtmakende Prowi-zaak is een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk…

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichter in Prowi-zaak

13 februari, 2006 De rechtbank Almelo heeft hedenmiddag de accountant M.M. Jaspers van het accountantskantoor KroeseWevers vrijgesproken van het medeplegen van oplichting, omdat niet bewezen werd geacht dat hij het oogmerk had zijn cliënt wederrechterlijk te bevoordelen.* Ook werd hij vrijgesproken van het achterhouden van stukken voor de FIOD. Deze…

Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich…

Uit brieven van de Gemeente Hengelo aan Muller blijkt: Muller verhuurde  aan Prowi Leusink & Crans. Een gedeelte van de grond was vervuild en Muller werd door de provincie en gemeente  verplicht de grond schoon te maken. Saneringskosten zouden neerkomen op rond de 2.7 miljoen gulden. Leusink wilde de grond…

Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi

14 februari, 2006 Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi Voor het portiek van mevrouw Kers ligt een hoopje zand. De afvoer moet worden aangepakt, maar die blijkt van asbest te zijn. Het verbaast haar niets. Alles wat in de grond zit…

Vonnis Mr. R. Kroon

Een advocaat word door de rechtbank wegens het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 180 uur, proeftijd twee jaar. 14 februari, 2006 Vonnis Mr. R. Kroon LJN: AV1702, Rechtbank Almelo, 08/996011-05 Datum uitspraak: 13-02-2006 Datum publicatie: 14-02-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg –…

Rechtbank: directeur Leusink was ‘slinks’

14 februari, 2006 Directeur Leusink (58) van interieurbedrijf Prowi is volgens de rechters de ‘regisseur’ in een malafide opzet met (de saneringsbijdrage voor) het Hengelose bedrijfscomplex. Dat leidde gisteren tot Leusink’s veroordeling en die van zijn advocaat Kroon (53) (Zie hier de details van het vonnis inzake Mr. R. Kroon).…

De ritselaars

Een zwerver, maar tegelijk ook een handige ritselaar, die het lukte om met gladde praatjes van alles bij iedereen voor elkaar te krijgen. (uit: www.peterrdevries.nl) Synoniemen: smiecht, slinks Uit: V E R S L A G van de extra vergadering van de commissie Bestuurszaken, gehouden op donderdag 16 februari 2006…

Bekentenissen

Uit “Onbetrouwbare Overheid” blijkt o.a.: “Daarbij bezaten zij nu in principe een schone grondverklaring. Bovendien verkrijgen zij de gronden en gebouwen op deze wijze hypotheek vrij. Uit de jaarrekening van 2001 blijkt dat Prowi Leusink nog een hypotheek bezat van € 1. 134. 450 (zie onder) over het betrokken onroerend…

Onbetrouwbare overheid…

Onbetrouwbare overheid… Korver is in de onderhavige zaak via meerdere wegen benadeeld. Aangezien alle Prowi vennootschappen in september 2002 actueel en fundamenteel winstgevend waren (maar door trucages failliet waren gemaakt) wilde Korver samen met andere ondernemers de onderneming uit het faillissement kopen. Om de consequenties van een koop te kennen…

Gesprek met G.Knegt Hengelo Nu

Pro Hengelo werd in 2009 opgericht uit een fusie van twee kleine lokale partijen: Hengelo.nu en Progressief Hengelo, waarvan drie van de vier raadsleden eerder uit de PvdA waren gestapt. Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 juni 2015 stapten het gehele bestuur en mede-operichter Leo Janssen op, nadat een conflict…

Ik heb daarom besloten niet meer te betalen.

Gesprek Richard Lems Inkoper bij Marskramer en Pieter Lakeman op 9 oktober 2007 in Amsterdam De relatie tussen Marskramer BV en Prowi was als volgt. Voor leveringen boven een bepaalde grens (die grens lag ergens tussen de € 1200 en de € 1500) bracht Prowi nooit vrachtkosten of montageloon in…

Toen ging voor mij een wereld open…

Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de activa van de Prowi-vennootschappen. Ook hier tracht Leusink via slinkse wegen o.a. het onderhanden-werk door de curator ongemerkt van hem te kopen door het niet…

Bankgaranties…

Tekst zal volgen waaruit blijkt dat een van de twee bankgaranties is “verdwenen”.

Woningzoekende

Telefax donderdag 26 februari 2009, Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54 7471 DK Goor Telefax: 0547 – 85 85 85 Ter attentie van de heer Hans Kok Geachte heer Kok, Ik wilde u gaarne bij deze mededelen dat de domein namen prowi-ingbank.com, prowi-ing.com en prowi-interieur.nl aan ondergetekende…

Een klassiek staaltje van achteruit factureren…

Het ging hier om een aanzienlijke nog niet, door Plattje en Leusink van Prowi Korver gestolen, gefactureerd meerwerk van € 514,208.42 een post belangrijk genoeg voor zulke geslepen onderhandelaars als Kroon, Jaspers, Plattje en Leusink om als eerste en direct in de betrokken overeenkomst met de curator mee op te…

Opzegging kredietfaciliteit door ING onaanvaardbaar

ING mocht bankrelatie beëindigen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Angelsaksisch Good faith (Redelijkheid en billijkheid) Description In contract law, the implied covenant of good faith and fair dealing is a general presumption that the parties to a contract will deal with each other honestly, fairly, and in good faith,…

Oplichter van het ergste soort…

Uit: STRAFVONNIS – Hendricus Johannes Gerhardas Leusink – Uitspraak: 31 mei 2010, blijkt o.a. 3. hij in de periode augustus 2002 tot en met augustus 2004, in Nederland, telkens een formulier “Opvragen gegevens” in gebruik bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het kader van de uitvoering van de WAO, Wajong,…

Telefoon van mw. Leusink…

Koffie met gebak… Mr. Rob Kroon advocaat en Marcel Jaspers, accountant van Leusink schrijven in de vorm van een roman, koffie en gebak, over hoe Lies Leusink de curator belde tijdens een belangrijke ontmoeting met hen. Lies melde de curator dat zij Korver had gesignaleerd en weg was de curator…

De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.

Zolang bestuurlijke functies worden “gegund” binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn. Wethouder Kok werd door het openbaar ministerie beloond inzake zijn zwendelpraktijken in de Prowi affaire met een vergoeding van zijn rechtskosten van 40.000 euro, opgevolgd met een…

Emails Wethouder Hans Kok

Het virus van Kok Op 18.12.2012 stuurt Hans Kok mij een email welke een virus blijkt te bezitten en mijn PC en website, waar ik op dat moment aan werkte, vernietigde. Zie onderstaande gegevens. Wij deden aangifte bij de politie voor dit vergrijp. Interessant in deze activiteiten van Kok is…

Computercriminaliteit

Zie tevens POLITIE FLEVOLAND EENHEID MIDDEN-NEDERLAND DISTRICT FLEVOLAND Telefoon 0900-8844 Faxnummer 036-5332398 Proces-verbaalnummer : PL2540 2013018940-1 (HKS-nr: PL2541.541.2013.974) Pleegplaats en werkgebied : Almere Almere Stad West P R O C E S – V E R B A A L aangifte Feit : Computercriminaliteit Plaats delict : Gaffel .., ….…

Ik ben best bereid te gaan zoeken…

In dit schrijven aan onze advocaat deelt curator Haafkes, specialist insolventierecht Insolad, ons mede dat hij “best bereid is te gaan zoeken” maar nu wel tegen vergoeding… De curator was oorspronkelijk verantwoordelijk het faillissement te laten plaats vinden. Als hij naar ons geluisterd had op 25 september 2002 toen wij hem…

Op tijd uw rekeningen en facturen betalen – dat is echt beter voor uw leverancier!

De betalingsdiscipline in Nederland Nederland behoort binnen de Europese Unie tot de landen met een gemiddelde betalingsdiscipline. Niet buitengewoon slecht, maar zeker ook niet buitengewoon goed. Dit hoofdstuk laat zien hoe het betaalgedrag in Nederland is en hoe dit afsteekt tegen dat van andere Europese landen. Bovendien gaat het dieper…

Intro

Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat in de zak, waarvan bleek dat deze in de periodes vóór onze aankoop aanzienlijke verliezen leed en, gebaseerd op die verliezen, de verkopers toestemming hadden…

ING Normen en waarden

De basis van de beginselen van ING wordt gevormd door een vijftal fundamentele normen en waarden, die bepalend zijn voor het handelen van ING. Integriteit Integriteit en hoogstaande ethische normen gelden als uitgangspunt bij alle zakelijke transacties van ING. Ondernemerschap Een goede winstgevendheid op de lange termijn is de basis…

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien