Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….

Deze niet, per 10 wel….

Plattje communiceerde met Leusink en accountant Marcel Jaspers van accountantskantoor KroeseWevers uit Almelo over de strategie welke zij zouden moeten volgen in het due-diligence project en welk materiaal precies overlegd zou moeten worden aan Hanno Jansen de uitvoerende due diligence accountant (Westerveld & Vossers). Het is in die tijd dat Plattje in zijn administratie op de stukken welke wel of niet getoond zouden moeten worden aan de dienstdoende due-diligence accountant en schrijft op het hoofd van zijn kolommenbalans periode 11: “Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….” (deze informatie niet laten zien, deze informatie wel).

(De betrokken stukken zijn later via FIOD onderzoeken teruggevonden.)

Plattje creëerde hiermee, naast de “echte”, een “parallelle” boekhouding, ook wel Italiaanse boekhouding genoemd, en houdt de twee verschillende systemen nauwkeurig bij.

Uit het later volgende FIOD onderzoek bleek onder andere:

Zo vonden wij (de FIOD) de “Kolommenbalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – 10” en ook de “Kolommenbalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – H ” aan met de notitie van Plattje ” Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel.”

l ste Bevinding:

Aan Dhr Jansen/westerveld & Vossers accountants werd het Resultaat van Prowi Inter ieur BV t /m oktober 2001 aangereikt tezamen met de “Kolommenbalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – 10” Uitdraai van deze kolommenbalans gebeurde op 06-12-2001 om 11:06 Produktie X

Echter troffen wij tezamen met de “Kolommenbalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – 10” ook de “Kolommenbalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – H ” aan met de notitie van Plattje ” info aan Jansen ‘deze niet’ per 10 wel.

Opmerking/Vraag (FIOD):

Was het niet logisch geweest ook de maand november aan Westerveld & Vossers/Jansen beschikbaar te stellen?

Was er een reden voor Leusink om de kolommenbalans over november 2001 achter te houden want de uitdraaien van zowel oktober en november 2001 geschiedden op het zelfde moment. Namelijk allebei op 06-12-2001 om 11:06.

2de Bevinding:

In de Kolommenbalans van “oktober 2001” staat onder boekingsnummer 0095 Lening Prowi Holding BV een bedrag van “450.000 Euro” genoteerd. In de kolommen balans van “november 2001” staat echter een bedrag van “1.450.000 Euro” genoteerd.

3de Bevinding:

Proef- en saldibalans periode 2001 – 0 t /m 2001 – 3 laat onder boekingsnummer 095 i.p.v. Lening Prowi Holding BV een Lening aan Mobelli zien van 450.000 (fl) Dit was een uitdraai van 12-4-2001

Opmerking/Vraag Fiod: Hoe kan dit?

Kollommenbalans periode 2001 - 0 -11 deze niet info aan Jansen per 10 wel....

Uit onderzoek Pieter Lakeman 24 april 2005 bleek o.a.:

Onlangs heeft de toenmalige curator van Prowi Interieur BV, Mr. Haafkes, een deel van de administratie van Prowi Interieur BV. over 2000 en 2001 aan Gerard Korver overhandigd. Na onderzoek van een container aan stukken bleek dat zich daaronder ook de volgende stukken bevonden:

  1. Slechte resultaten willens en wetens verzwegen: “Dit niet naar Jansen”.

Uit producties 64 en 65 blijkt dat Jansen, die namens Westerveld en Vossers het due diligence onderzoek ten behoeve van Korver zou uitvoeren,  geen inzage mocht krijgen in de resultaten over de eerste 11 perioden van 2001 maar wel in de resultaten van de eerste 10 perioden van 2001. Het resultaat over de 11e periode is dus willens en wetens voor Korver geheim gehouden. Blijkens prod. 65 bedroeg het resultaat in de eerste 10 perioden  ƒ 1.666.092,12.

Blijkens prod. 64 bedroeg het resultaat in de eerste 11 maanden  ƒ 1.326.548,23. Er is dus in de 11e periode, dus in november 2001 een verlies van ƒ 339.543,89 geleden. Deze informatie is dus verborgen gehouden.

Productie 66 toont over de eerste 12 maanden een winst van € 476.849,48 oftewel een winst van ƒ 1.050.837,96. Door productie 65 en 66 met elkaar te vergelijken blijkt dat in december 2001 een verlies van ƒ 275.710,27 is geleden.

Blijkens productie 80 het resultaten over de eerste 9 periode een winst van ƒ 1.547.042,57 te zijn geweest. Door dit te vergelijken met het resultaat over de eerste 10 perioden (productie 65) blijkt dat in oktober 2001 een winst van ƒ 119.049,55 te zijn gerealiseerd. Het resultaat over het derde kwartaal 2001 was dus als volgt:

resultaat oktober                                               ƒ   119.049,55

resultaat november                                           ƒ -339.543,89

resultaten december                                         ƒ -275.710,27

totaal resultaat vierde kwartaal 2001             ƒ -496.204,61

 

Uit het due diligence rapport dat in december 2001 met Leusink is besproken, blijkt tot en met september 2001 als resultaat voor belasting een bedrag van ƒ 1.260.000. Als raming voor geheel 2001 is aangenomen een bedrag van ƒ 1.261.000. De onderzoeker ging kennelijk uit van een winst over december van ƒ 1000. Dat over december een verlies van ƒ 275.710,27 is geleden is niet aan de onderzoeken of aan Korver meegedeeld.

Dat omzet en resultaat sinds juni 2001 sterk daalden en dat na juni 2001, met uitzondering van oktober, in elke maand verlies is geleden. Slechts in oktober 2001 werd een kleine winst behaald. Dat bleek uit een op 5 december 2001 geprint financieel overzicht over oktober 2001 dat zich bij de stukken van de curator bevond.[1] In november 2001 werd echter weer een fors verlies geleden. Dat bleek uit een eveneens op 5 december 2001 geprint financieel overzicht over november 2001. Op deze laatste computeruitdraai was met de hand van financieel directeur Bert Plattje geschreven: “deze niet aan Janssen”. Jansen was de man die op 6 december 2001 namens Westerveld en Vossers het due diligence onderzoek zou starten. De uitdraai van november is niet aan Janssen overhandigd en het due diligence onderzoek van Westerveld en Vossers heeft zich beperkt tot oktober 2001, zoals uit het rapport blijkt.

Opmerkelijk is dat de accountant van Prowi Interieur BV op 5 december 2001 naar Janssen mailde dat hij de volgende dag de financiële stukken voor zijn due diligence onderzoek bij de vennootschap kon ophalen. Bij de stukken bevond zich niet de kolommenbalans met het opschrift “deze niet” van november 2001.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat Korver al in de eerste maand na zijn intrede al weer winst laat zien. Dit is ook het enige overzicht wat hij kon produceren want even later werd hij al weer failliet verklaard door Leusink c.s. de man welke hem kort daarvoor Prowi had verkocht. De curator verklaard later in zijn faillissementsverslag dat het faillissement is veroorzaakt geworden door “de hoge personeelskosten bij een te lage marge in deze branche”. Hij neemt daarmee klakkeloos datgene over wat Financieel Directeur Plattje hem in het oor geadviseerd had als zijnde de reden van het faillissement van Prowi Korver. Het was niet dat zij een failliet bedrijf aan Korver hadden verkocht en de diefstal die Plattje en Leusink hadden gepleegd.

Linkermuisknop klikken om de foto te vergroten:

Budgetten 2002 versus werkelijkheid tm april

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien