Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Hij had zich door adviseurs uit deze regio moeten laten bijstaan

23.09.2002 Maandag 07:30 uur

Verschillende loyale werknemers informeren Korver over de ontmoeting op zondag van Anita Timmers, baliemedewerkster en informatief en loyaliteits- ankerpunt van Leusink binnen Prowi Korver, en het personeel met Haafkes in de kantine. Anita had deze bijeenkomst tussen personeel en de curator op verzoek van Leusink en Plattje gearrangeerd. Er moest ernstig geklaagd worden over Korver ten aanzien van de curator zodat de doorstart richting Leusink door zou blijven gaan.

In afwachting van het vervolg bezoek van curator Haafkes vindt er die morgen een argument plaats over de loyaliteit van Anita Timmers c.s. ten opzichte van Korver. Terstond informeert Plattje Haafkes over dit incident. Haafkes arriveert direct! Zowel de heer Korver als mevrouw Korver worden op het matje bij Haafkes geroepen hoe schandalig het wel niet was hen zo uit te laten t.o.v. Anita en deelde hen zeer onbetamelijk mede “hen te zullen uitsluiten van een doorstart” .

(Haafkes had die zondag het personeel van Prowi Korver reeds medegedeeld dat alles weer zo zou worden als voorheen, hij bedoelde daarmee dat Leusink weer het heft in handen zou krijgen)

Een “eerste” prognose van het doorstartplan voor Prowi welke tezamen met Westerveld & Vossers Accountants werd uitgewerkt voor 2002 wordt door Korver aan Haafkes ter hand gesteld.

Haafkes deelde Korver mee dat diegene welke een voor de doorstart noodzakelijke taxatie zou gaan betalen de doorstart mocht maken. Korver deelde hem mede dat een taxatie niet noodzakelijk was daar er half jaar geleden, ten tijde van de aankoop van Prowi door Korver, nog een taxatie namens hem door Troostwijk uitgevoerd was. Geen reactie.

Later die morgen vindt er een bespreking plaats tussen Haafkes, Plattje en Schoolkate van ruim 40 minuten.

13:06 uur gebeurt er iets vreemds, er wordt via POSTBANK afschrift 21, saldo € 5.378,80 een door Plattje ondertekende instructie per fax gegeven voornoemd saldo over te maken t.g.v. bankrekening nr. 39.75.28.795 Derden rekening Curator Groener, Haafkes, Nijkamp een handgeschreven notitie aan de Postbank.

De Postbank rekening behoort aan Prowi Korver en de fax instructie van Plattje wordt klaarblijkelijk door de Postbank geweigerd.

19:33 uur nadat Korver en het personeel huiswaarts gekeerd waren, herhaalt zich deze zelfde fax-instructie nog eens, maar nu met de handtekening van Leusink!

Leusink had op dat moment geen enkele relatie met Prowi en bezat geen enkele autorisatie om een betaling uit te mogen voeren!

Deze frauduleuze overboeking, mede op initiatief van curator Haafkes, wordt gebruikt om een taxatie uit te laten voeren in opdracht van Leusink en Plattje. Zij stelen daarmee geld wat aan Korver toebehoorde en plaatsen zichzelf daarmee als exclusieve gegadigde voor een doorstart.

Snelder Zijlstra de Groot Makelaardij en Taxateurs, de heer R.S. van Duyn, maakt in opdracht van Plattje en Schoolkate een taxatie van het onroerend goed.

onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000

executiewaarde vrij van huur van € 1.040.000

Vreewijck taxateurs maken Taxatierapport Dossier nr.: V500208 in opdracht van Plattje en Schoolkate betreft de courante goederenvoorraad/inventaris en wordt getaxeerd op € 550.524,–

14:00 uur Mw Korver maakt een lijst van uitgeleverde materialen volgens afleveringsbonnen en facturen. De gemaakte lijst vertegenwoordigt een waarde van plus minus €360.000.

17:00 uur Mw Korver toont deze lijst en een z.g. logboek aan Haafkes en wil haar bevindingen aan Haafkes uitleggen. Haafkes, luisterend met een half oor, reageert met “dit is een hele zware beschuldiging. U moet zich goed realiseren dat u dergelijke beschuldigingen juridisch gezien moet kunnen onderbouwen”

“Uw man heeft het helemaal verkeerd gedaan, hij had zich door adviseurs uit deze regio moeten laten bijstaan”. Vertelde hij Mw. Korver pedant zittende op haar bureau.

Curator Haafkes doet niets met de bevindingen door Mw. Korver aan hem gerapporteerd en maakt daarmee de weg vrij voor Leusink c.s. een schier eindeloze reeks aan frauduleuze handelingen uit te voeren. Had de curator toen kordaat opgetreden dan was de gehele Prowi affaire niet ontstaan. Haafkes had besloten een deal te willen maken met Leusink want dat was er tenslotte één uit de regio zoals de curator Korver zelf vertelde, en die begreep de omgeving tenminste, en Korver niet want die sprak maar een vreemd (Westers ((Amsterdams)) taaltje. Leusink had tenslotte laten zien dat hij zijn bedrijf altijd “goed beheerde” en de pedante, parmantige ijdeltuit die de curator was, wilde indruk maken in de goegemeente en de in gemeene raad van Hengelo (wethouder Kok) en maakte hetzelfde weekeinde van het faillissement op zaterdag en zondag een deal met Kok, Jaspers, en Leusink voor een doorstart. Zondags sprak de curator het personeel nog bemoedigend toe. Alles zou weer zoals het was in orde komen.

Uit het FIOD proces-verbaal van 5 augustus 2005 verhoor curator Haafkes blijkt o.a,:

“In mijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de Prowi vennootschappen heb ik aangifte gedaan van faillissementsfraude zoals bedoeld in art. 344 Wetboek van Strafrecht De reden hiervoor is dat ik, onder andere van de heer G. Korver en zijn adviseur de heer P. Lakeman, aanwijzingen heb ontvangen dat er door Prowi Interieur V.O.F. facturen zijn uitgeschreven voor werkzaamheden waarop men geen recht heeft.
Prowi Interieur V.O.F. heeft – met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2002 – een doorstart gemaakt. Ik heb als curator met deze V.O.F. een koopovereenkomst gesloten waarbij ik de tot de boedel van Prowi Project- en Winkelinterieurs BV behorende roerende activa, de debiteuren, de handelsnaam, het klantenbestand, de goodwill, de internetsite, de telefoon- en faxnummers en domeinnamen heb verkocht.
Omstreeks 20 September 2002 heb ik aan Leusink en Plattje gevraagd of er nog onderhanden werk was.

Zowel Leusink als Plattje zeiden mij uitdrukkelijk dat er op faillissementsdatum geen sprake was van onderhanden werk.

Desondanks heb ik in de koopovereenkomst een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor het onderhanden werk bestaande uit de vóór faillissementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde producten voorzover nog niet uitgefactureerd. Op 20 juli jl. heb ik bij de Prowi vennootschappen administratie van de failliete vennootschappen onder mij genomen, het gaat dan om de administratie tot faillissementsdatum. In deze administratie heb ik aanwijzingen gevonden dat er facturen zijn uitgeschreven na de doorstart waarop Prowi Interieur V.O.F. geen recht heeft omdat het werkzaamheden betreffen die zijn uitgevoerd voor faillissementsdatum. De boedel heeft dus recht op betaling van deze facturen.”

Proces Verbaal Haafkes

 

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien