Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “De vervuilde grond”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

1997

Leusink maakt een voorstel aan de provincie de gronden rondom Prowi te kopen van eigenaar Muller in ruil voor een, voorgestelde, bijdrage in de saneringskosten van f 150.000. Leusink gebruikt dezelfde argumenten, werkgelegenheid, uitbreidingen, onverkoopbaar, spoedeisend, etc welke hij later zou gaan gebruiken om wethouder Kok te bewegen de gronden…

Grond. Altijd weer grond….

Leusink heeft al jaren oog op een stuk grond, bestemmingsplan Buitengebied 1966, in Boekelo. Hij wil daar zijn nieuwe villa gaan bouwen. Hij doet echter tevergeefse pogingen bij de Gemeente Enschede dat betrokken stuk grond te pakken te krijgen en of daar te mogen bouwen. De bedoelde gronden zijn bestemd…

Het bedrijfsprofiel

Fax Verzonden: maandag 5 november 2001 15-08-29 Van: Diligence Harrie Thewessem Derde Schinkelstraat 1 1 1075 TJAmsterdam Tel. +31(0)20-6760570 Mobiel +31(0)650-511928 Fax   +31 (20) 6766981 Aan: T.a.v De heer G. Korver +33 545300204 Betreft: cijfers Prowi Dit bericht bevat 11 pagina(‘s) (inclusief deze). Geachte heer Korver, Hierbij ontvangt u van…

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd…

Curator stond met beide benen op de grond!

Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.

Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst

Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5 juli 2002 en ons verzoek tot getuigenverhoor van  4 september 2002. Kroon ontkent alles wat wij naar voren brachten. Teneinde toch de waarheid boven tafel…

Een kat in de zak…

Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper Korver. Waarom er geen hoger beroep werd aangetekend door Hekkelman Terheggen & Rieter in het vonnis van de rechter is mij tot op heden een…

De uitnodiging

Leusink en Crans, enkele maanden nadat Korver het bedrijf van Leusink en Crans had gekocht, eisten toen ogenblikkelijke betaling door Korver van de ƒ 1.000.000 lening op via de rechter. Leusink en Crans wisten dat Prowi Korver de betrokken lening niet kon terugbetalen gezien de zeer slechte financiële conditie in…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…

In Prowi Korver’s periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en door Korver te laten betalen. Hij gebruikte de verschillende taxatierapporten zo flexibel mogelijk door de verschillende waarden welke in de rapporten werden weergegeven daar toe…

Declaratie advies curator 01 01 2003

Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt hoe Leusink zich bemoeit en inspant met opsporingswerkzaamheden aangaande de verblijfplaats en woning van Korver.  Op de declaratie van 01 01 2003 bijvoorbeeld, maar er…

Gespreksnotitie Leusink gesprek met Gemeente Hengelo 31 03 2003

Onderstaand de gespreksnotities welke Leusink maakte van zijn ontmoeting met Gemeente Hengelo ambtenaren Agus en Harms. Harms koopt later zijn betrokkenheid bij de Gemeentelijke frauduleuze handelingen inzake de vervuilde grond affaire af door een boete-bedrag van €500 te betalen… Harms stelt Leusink tijdens deze ontmoeting zelfs nog de mogelijkheid tot…

Beste Henny,

Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef  van de brief uit het FIOD dossier van mr. R.W.A.Kroon de advocaat, later veroordeeld en tuchtrechtelijk berispt,  van Leusink in een schrijven gericht aan zijn client Henny Leusink. Kroon bevestigd het begrip dat de…

Uit een telefoongesprek…

Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt: Noot verbalisanten: AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Aangifte faillissementsfraude

20 juli 2005 Buiten het zicht: De curator liegt hieronder weer wanneer aangeeft dat “G. Korver vrijwel onmiddellijk na het faillissement was vertrokken met een voor curator W.H.J.M. Haafkes onbekende bestemming”. Korver heeft na het faillissement meerdere gesprekken gevoerd en voorstellen gemaakt tot een doorstart, essentiële informatie aan de curator…

Uit LISTENBEDROG.NL – Wethouder verdacht van malversaties

LISTENBEDROG.NL donderdag 10 november 2005 H. Kok Wethouder verdacht van malversaties HENGELO (ANP) – Het Openbaar Ministerie in Almelo verdenkt de Hengelose wethouder H. Kok van malversaties bij de verkoop van het failliete bedrijf Prowi BV in die plaats. De gedagvaarde bestuurder legt tijdelijk zijn functie neer, zo maakte de…

GEHEIM

Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO – De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de wijze waarop burgemeester F. Kerckhaert de raad heeft geïnformeerd in de kwestie-Kok. Dit tot frustratie van de fracties ChristenUnie, D66 en SP die om de…

Prowiteren – Het is weer carnaval

17 januari, 2006 Stadsprins René trekt de kar het carnaval deur HENGELO – Het feest kan beginnen, want Hengelo heeft een nieuwe stadsprins carnaval. Prins René II (René Kruis) werd zondag aan het narrenvolk gepresenteerd tijdens het gala van De Windbuul’n. Op spectaculaire wijze presenteerden Prins René en Adjudant Dennis…

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006 Proces-verbaal verhoor van een verdachte Belastingdienst/FIOD-ECD/ kantoor Almelo Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo Dossiernummer 35284 Verbalisanten Naam: Plattje Voornaam: Bert Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Naam: Voornamen: Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Codenummer V01-03 ambtenaar van de Belastingdienst en buitengewoon opsporingsambtenaar kantoor Almelo…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard wegens het opmaken van valse facturen. Ex-wethouder Hans Kok van de Gemeente Hengelo (Ov), inmiddels burgmeester van de Gemeente Hof van Twente, was destijds eveneens verdachte van oplichting en valsheid in geschrifte wegens vermeende ongeoorloofde financiële steun aan het bedrijf, maar werd…

Anderhalf jaar cel geëist in Prowi-zaak

Leusink wordt door Dijkstra als de spin in het web gezien in de affaire en heeft volgens hem ‘een doortrapt plan gemaakt om het bedrijfspand voor een spotprijs te kunnen aftroggelen van de curator. ALMELO – In de geruchtmakende Prowi-zaak is een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk…

Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich…

Uit brieven van de Gemeente Hengelo aan Muller blijkt: Muller verhuurde  aan Prowi Leusink & Crans. Een gedeelte van de grond was vervuild en Muller werd door de provincie en gemeente  verplicht de grond schoon te maken. Saneringskosten zouden neerkomen op rond de 2.7 miljoen gulden. Leusink wilde de grond…

Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi

14 februari, 2006 Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi Voor het portiek van mevrouw Kers ligt een hoopje zand. De afvoer moet worden aangepakt, maar die blijkt van asbest te zijn. Het verbaast haar niets. Alles wat in de grond zit…

Rechtbank: directeur Leusink was ‘slinks’

14 februari, 2006 Directeur Leusink (58) van interieurbedrijf Prowi is volgens de rechters de ‘regisseur’ in een malafide opzet met (de saneringsbijdrage voor) het Hengelose bedrijfscomplex. Dat leidde gisteren tot Leusink’s veroordeling en die van zijn advocaat Kroon (53) (Zie hier de details van het vonnis inzake Mr. R. Kroon).…

Bekentenissen

Uit “Onbetrouwbare Overheid” blijkt o.a.: “Daarbij bezaten zij nu in principe een schone grondverklaring. Bovendien verkrijgen zij de gronden en gebouwen op deze wijze hypotheek vrij. Uit de jaarrekening van 2001 blijkt dat Prowi Leusink nog een hypotheek bezat van € 1. 134. 450 (zie onder) over het betrokken onroerend…

Onbetrouwbare overheid…

Onbetrouwbare overheid… Korver is in de onderhavige zaak via meerdere wegen benadeeld. Aangezien alle Prowi vennootschappen in september 2002 actueel en fundamenteel winstgevend waren (maar door trucages failliet waren gemaakt) wilde Korver samen met andere ondernemers de onderneming uit het faillissement kopen. Om de consequenties van een koop te kennen…

Toen ging voor mij een wereld open…

Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de activa van de Prowi-vennootschappen. Ook hier tracht Leusink via slinkse wegen o.a. het onderhanden-werk door de curator ongemerkt van hem te kopen door het niet…

Woningzoekende

Telefax donderdag 26 februari 2009, Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54 7471 DK Goor Telefax: 0547 – 85 85 85 Ter attentie van de heer Hans Kok Geachte heer Kok, Ik wilde u gaarne bij deze mededelen dat de domein namen prowi-ingbank.com, prowi-ing.com en prowi-interieur.nl aan ondergetekende…

De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.

Zolang bestuurlijke functies worden “gegund” binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn. Wethouder Kok werd door het openbaar ministerie beloond inzake zijn zwendelpraktijken in de Prowi affaire met een vergoeding van zijn rechtskosten van 40.000 euro, opgevolgd met een…

Emails Wethouder Hans Kok

Het virus van Kok Op 18.12.2012 stuurt Hans Kok mij een email welke een virus blijkt te bezitten en mijn PC en website, waar ik op dat moment aan werkte, vernietigde. Zie onderstaande gegevens. Wij deden aangifte bij de politie voor dit vergrijp. Interessant in deze activiteiten van Kok is…

Computercriminaliteit

Zie tevens POLITIE FLEVOLAND EENHEID MIDDEN-NEDERLAND DISTRICT FLEVOLAND Telefoon 0900-8844 Faxnummer 036-5332398 Proces-verbaalnummer : PL2540 2013018940-1 (HKS-nr: PL2541.541.2013.974) Pleegplaats en werkgebied : Almere Almere Stad West P R O C E S – V E R B A A L aangifte Feit : Computercriminaliteit Plaats delict : Gaffel .., ….…

Intro

Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat in de zak, waarvan bleek dat deze in de periodes vóór onze aankoop aanzienlijke verliezen leed en, gebaseerd op die verliezen, de verkopers toestemming hadden…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien