Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “Geld”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

De Zwendel

1983 – Hengelo Interieur In 1983 dienden Leusink en Crans, respectievelijk in dienst sinds 1968 en 1972 als administrateur en als planner calculator van Hengelo Interieur, een motie van wantrouwen in tegen de directie wegens onbehoorlijk bestuur . Dit gebeurde nadat de directeur grootaandeelhouder overleed en de aandelen onder zijn…

Bedrijfsadviseurs Diligence

Welkom op de site van Diligence. Diligence bemiddelt bij fusies en overnames. Het belangrijkste wat we daarbij doen is rust creëren. Terwijl u gewoon blijft ondernemen, regelen wij het hele koop- of verkoopproces voor u. Dat doen we met professionals die net als u zelfstandig ondernemer zijn. Die denken als…

Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….

Deze niet, per 10 wel…. Plattje communiceerde met Leusink en accountant Marcel Jaspers van accountantskantoor KroeseWevers uit Almelo over de strategie welke zij zouden moeten volgen in het due-diligence project en welk materiaal precies overlegd zou moeten worden aan Hanno Jansen de uitvoerende due diligence accountant (Westerveld & Vossers). Het…

Verleende diensten Accountantskantoor KroeseWevers

Accountant staat terecht voor oplichting Boven: KroeseWevers factuur 10 april 2002. De lijst aan “lijken in de kast” was schier eindeloos. De lijken in de kast aan onbetaalde rekeningen lijst werd daarnaast nog vergroot door illegaal gemaakte betalingen welke Financieel Directeur Plattje gewoon achter de rug van Korver maakte voor…

Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst

Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5 juli 2002 en ons verzoek tot getuigenverhoor van  4 september 2002. Kroon ontkent alles wat wij naar voren brachten. Teneinde toch de waarheid boven tafel…

Strafvonnis “Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd” oplichting UWV

Strafvonnis inzake oplichting van het UWV door Leusink De vergrijpen in het vonnis omschreven vielen plaats in hetzelfde jaar dat de betrokkene miljoenen casseerde voor de verkoop van zijn bedrijf, een salaris en andere inkomsten uit Prowi verkreeg, materialen en montagewerkzaamheden voor de bouw van zijn villa via Prowi verkreeg,…

ING Business Principles

Introductie ING Groep is een van oorsprong Nederlands bedrijf met uitgebreide ervaring op het gebied van financiële dienstverlening. ING is wereldwijd actief en biedt haar klanten een volledig assortiment financiële producten en diensten via diverse distributiekanalen. De continuïteit van ING is gebaseerd op haar financiële kracht, haar gezonde winstbasis en…

Zorgplicht banken

De opzegging van de relatie moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. De zorgplicht die op banken rust op grond van de Algemene Bankvoorwaarden legt gewicht in de schaal bij invulling van deze maatstaf. Hoewel de bank in beginsel de bevoegdheid heeft om de relatie met de…

Kan een bank het u toegezegde krediet opzeggen?

Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt 1. De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Declaratie advies curator 01 01 2003

Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt hoe Leusink zich bemoeit en inspant met opsporingswerkzaamheden aangaande de verblijfplaats en woning van Korver.  Op de declaratie van 01 01 2003 bijvoorbeeld, maar er…

Uit een telefoongesprek…

Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt: Noot verbalisanten: AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Start van het onderzoek…

Uit een schrijven van 27 juli, 2005, welke curator Haafkes aan Pieter Lakeman richt, blijkt dat er “inmiddels” een start van onderzoeken, van zowel de FIOD en de curator, is gemaakt naar de frauduleuze handelingen welke Plattje, Leusink en Crans uitvoerden teneinde een faillissement van Prowi Korver uit te lokken…

FIOD Verhoren

Proces verbaal FIOD Datum: 21 oktober 2005 Gehoorde De gehoorde heeft de volgende persoonlijke gegevens opgegeven: Schoolkate Marcel Gerardus Johannes 14 maart 1960 Hengelo Nederlandse Glanebrugstraat 17 7585 PK Glane 61385128 Directeur Vraag verbalisanten: Was de heer H.J.G. Leusink op de hoogte dat u ca. 400.000 omzet niet bij Prowi…

Toen ging voor mij een wereld open…

Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de activa van de Prowi-vennootschappen. Ook hier tracht Leusink via slinkse wegen o.a. het onderhanden-werk door de curator ongemerkt van hem te kopen door het niet…

Bankgaranties…

Tekst zal volgen waaruit blijkt dat een van de twee bankgaranties is “verdwenen”.

Een klassiek staaltje van achteruit factureren…

Het ging hier om een aanzienlijke nog niet, door Plattje en Leusink van Prowi Korver gestolen, gefactureerd meerwerk van € 514,208.42 een post belangrijk genoeg voor zulke geslepen onderhandelaars als Kroon, Jaspers, Plattje en Leusink om als eerste en direct in de betrokken overeenkomst met de curator mee op te…

Opzegging kredietfaciliteit door ING onaanvaardbaar

ING mocht bankrelatie beëindigen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Angelsaksisch Good faith (Redelijkheid en billijkheid) Description In contract law, the implied covenant of good faith and fair dealing is a general presumption that the parties to a contract will deal with each other honestly, fairly, and in good faith,…

Ik ben best bereid te gaan zoeken…

In dit schrijven aan onze advocaat deelt curator Haafkes, specialist insolventierecht Insolad, ons mede dat hij “best bereid is te gaan zoeken” maar nu wel tegen vergoeding… De curator was oorspronkelijk verantwoordelijk het faillissement te laten plaats vinden. Als hij naar ons geluisterd had op 25 september 2002 toen wij hem…

Op tijd uw rekeningen en facturen betalen – dat is echt beter voor uw leverancier!

De betalingsdiscipline in Nederland Nederland behoort binnen de Europese Unie tot de landen met een gemiddelde betalingsdiscipline. Niet buitengewoon slecht, maar zeker ook niet buitengewoon goed. Dit hoofdstuk laat zien hoe het betaalgedrag in Nederland is en hoe dit afsteekt tegen dat van andere Europese landen. Bovendien gaat het dieper…

ING Normen en waarden

De basis van de beginselen van ING wordt gevormd door een vijftal fundamentele normen en waarden, die bepalend zijn voor het handelen van ING. Integriteit Integriteit en hoogstaande ethische normen gelden als uitgangspunt bij alle zakelijke transacties van ING. Ondernemerschap Een goede winstgevendheid op de lange termijn is de basis…

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien