Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.

Zolang bestuurlijke functies worden “gegund” binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn.

Wethouder Kok werd door het openbaar ministerie beloond inzake zijn zwendelpraktijken in de Prowi affaire met een vergoeding van zijn rechtskosten van 40.000 euro, opgevolgd met een benoeming als burgemeester van de Gemeente Hof van Twente. Kok werd korte tijd na zijn benoeming “eervol” door Beatrix als burgemeester ontslagen. Zijn ontslag stond volgens Kok in directe relatie met zijn slechte gezondheid, niet in relatie met zijn prestaties als burgmeester. Volgens Kok zou zijn slechte gezondheid, in de vorm van regelmatige hartaanvallen, door schrijver veroorzaakt worden. Kok heeft nog steeds zijn Wikipedia referentie niet aangepast ten aanzien van zijn vormen van bedrog, oplichting, en valsheid in geschrifte, inzake Prowi. Hij maakt daartoe geen enkele verwijzing in zijn “resumé”.

Door de gecombineerde zwendelpraktijken van Wethouder Kok, Leusink, Crans en curator Haafkes verloren wij alle materiële en immateriële eigendommen welke wij bezaten. Wij kregen geen enkele vorm van vergoeding daar waar het, bijvoorbeeld, ging om rechtsbijstandskosten, etc. Tot dan toe hadden wij minstens 500.000 euro aan “advies en rechtskosten” uitgegeven. Wij moesten derhalve om sociale steun en huisvesting verzoeken. Wij meenden dat daartoe de Gemeente Hof van Twente de meest geschikte locatie was daar er toch een zekere vorm van band en herkenning tussen ons en het bestuur van de gemeente moest bestaan, dachten wij. Burgemeester Kok bleek echter vertrokken en de ontmoeting vond derhalve plaats met waarnemend burgemeester Goudt.

Die ontmoeting is het meest precies te omschrijven zoals een ontmoeting heeft moeten zijn tijdens de 2e wereldoorlog waar een prestatie-gedreven Nederlander met een positie beloond werd door zijn toen-overheid en zijn verdere promoties zouden afhangen van de vorm en mate waarop hij zijn medeburgers beheerde…

Zo werden wij door de heer Goudt beheerd…

From: O <t@hotmail.com>
Date: Mon, Apr 4, 2011 at 10:18 AM
Subject: URGENT: Brief registratie nummer 2011.01180
To: <bureau@nationaleombudsman.nl>

Geachte mevrouw van Dijk,

Gelieve hieronder enige e-mail communicaties te vinden van de Gem. Hof van Twente n.a.v. onze klacht om reden dat de toenmalige burgemeester de heer H. Kok ons weigerde te ontmoeten of niet wenste open te staan voor een persoonlijk gesprek tijdens mijn bezoek aan Nederland in januari 2011.

In vervolg op uw schrijven d.d. 16 maart aan de Gem. Hof van Twente ontving ik op 21 maart een uitnodiging middels mevrouw L. Müller, klachtencoördinator van de Hof om de inmiddels nieuw geïnstalleerde Burgemeester drs. J.H.A. Goudt te mogen ontmoeten op 31 maart 2011.

Verheugd als ik was met deze uitnodiging en in de veronderstelling dat  Burgemeester drs. Goudt mij wèl wilde horen en wellicht zou kunnen helpen heb ik gevolg gegeven aan deze uitnodiging. Ik ben aldus donderdag 31 maart jl. met een tas vol vragen en plannen voor de toekomst, zoals o.a. het opzetten van een bedrijf waarbij de gemeente mij zeker adviezen had kunnen geven en behulpzaam had kunnen zijn,  in de stromende regen vanuit Amsterdam naar de Gem.Hof van Twente gereden. In totaal 300 km (heen en terug)  voor uiteindelijk een gesprek van nog geen 5 minuten.

Het moet mij van het hart dat ik mij in mijn hele leven nog niet zo geschoffeerd heb gevoeld!

De ongeïnteresseerde houding en eveneens de manier waarop de heer Goudt mij toesprak gedurende deze ontmoeting (hij zat onderuitgezakt met zijn armen over elkaar in zijn stoel en keek mij met minachtende koude blik aan) was niet bepaald uitnodigend, noch bemoedigend of behulpzaam.

Eigenlijk kwam mijn bezoek erop neer dat de heer Goudt onze klacht aan het adres van de heer Kok wenste te verdedigen. Woorden van de strekking;
– “Zegt u het maar

Waarop mijn antwoord;
-“Ik dank u in eerste instantie voor de geboden gelegenheid mij te willen ontmoeten. U weet, dat wij de heer Kok hebben benaderd  om reden van zijn betrokkenheid bij de Prowi affaire en………wellicht zou dhr Kok destijds (2002) Wethouder van de Gem. Hengelo (Ov) ons een stukje ondersteuning hebben kunnen geven, oftewel ons hebben kunnen begeleiden naar weer een stukje sociale zekerheid. Tevens hebben wij ons tot dhr. Kok gewend, omdat hij als geen ander weet wat er precies na het faillissement van Prowi Project- & Winkelinterieurs BV in september 2002 heeft plaatsgevonden. De oud eigenaren van Prowi hebben hun toko voor een appel en een ei van de curator terug kunnen kopen, vanwege een samenspel tussen hen en de toenmalige wethouder. Met als gevolg dat het voor ons onmogelijk werd om een doorstart te maken. Ook konden wij geen vrijwaring krijgen voor de vervuilde grond, wat zou betekenen dat we  rond de 2 miljoen ergens vandaan moesten halen, wat voor ons onmogelijk was. Ondanks dat wij hier in onderhandeling over waren met dhr. Kok, heeft hij op hetzelfde moment wel een vrijwaring voor de vervuilde grond aan de oud-eigenaren gegeven. U weet dat dhr. Kok hierdoor zich uiteindelijk zelf voor de rechtbank heeft moeten verantwoorden?”

Waarop de heer Goudt antwoordde:
-“Ik wil hier allemaal niets van weten! Het was aan de heer Kok u te willen ontmoeten of niet. Buitendien ook mijn standpunt is hetzelfde als die van de heer Kok; voor “Sociale Bijstand” of  een “Sociale Huurwoning” dient u zich te wenden tot de loketten!”

Dat was dus! Einde verhaal. Ik benadrukte nog eens mijn vraag aan de hr Goudt of hij mij zou willen helpen en weer  werd deze vraag  afgedaan zoals eerder genoteerd: “Voor “Sociale Bijstand” of  een “Sociale Huurwogning” dient u zich te wenden tot de loketten.”

Als burger in nood had ik niet verwacht – en zeker niet na de input van de Nationale Ombudsman – op deze manier te woord gestaan te worden, noch om op een dergelijke wijze behandeld te worden. Ik had gehoopt op een openhartig gesprek waarbij ik het één en ander had kunnen verduidelijken. M.a.w. wij, mijn man en ik, behoeven dringend hulp op de één of andere wijze. Nog steeds zijn wij bereid om te werken! De intentie is weer een eigen bedrijf  op te zetten maar om dit te kunnen doen hebben behoeven wij een lening. Middels de volgende website http://www.socialezekerheid.nl/smartsite.dws?id=98754 begrepen mijn man en ik dat er twee projecten zijn waarmee beginnende zelfstandigen makkelijker een lening kunnen krijgen. Iedereen die als zelfstandige begint en moeite heeft om een lening van de bank te krijgen, kan hieraan meedoen. Dus ook mensen zonder uitkering. en indien wij in één van de volgende Gemeenten woonachtig zouden zijn, hetzij in Flevoland, Leeuwarden en omstreken, Rotterdam, Tilburg of Twente  dan kan de overheid borg staan voor een lening die bij een bank wordt afgesloten. Dit onderwerp had ik dus graag met de heer Goudt willen bespreken en zijn advies willen horen.

Nu heeft ook weer de heer Goudt  de deur naar een nieuwe toekomst voor ons dichtgesmeten. Wij willen en moeten verder, hetzij in een nieuwe baan, hetzij met een nieuw bedrijf, anders hebben wij geen inkomen en ook geen dak boven ons hoofd. Daar heeft elke Nederlandse burger toch recht op? Graag uw advies.

In hoop op een spoedig en positief antwoord uwerzijds.

Met vriendelijke groet,

Tel. 06-38249287

Subject: Re: uitnodiging voor een gesprek

Geachte mevrouw Mevrouw Müller,

hiermede bevestig ik u dat ik  donderdag 31 maart om 13.00 uur aanwezig zal zijn.

Hoogachtend,

2011/3/21 Müller, L. <L.Muller@hofvantwente.nl>

Geachte heer en mevrouw ,

op 16 maart jl. hebben we van de Nationale ombudsman een brief gekregen in verband met

een klacht die u hebt ingediend. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient een klacht

eerst intern behandeld te worden. Derhalve is de klacht teruggestuurd naar de gemeente Hof van Twente.

Hierbij nodig ik u uit voor een gesprek met burgemeester drs. J.H.A. Goudt om uw klacht mondeling nader

toe te lichten. Het gesprek zal plaatsvinden op donderdag 31 maart 2011 om 13.00 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Het bezoek adres is De Höfte 7 te Goor. U kunt zich dan in de centrale hal bij de receptie melden.

Indien u geen gebruik wenst te maken van deze uitnodiging verneem ik dat graag per ommegaande van u.

Hoogachtend,

 

Mw. L. Müller

klachtencoördinator

Gemeente Hof van Twente

Afdeling Algemene Zaken

Postbus 54

7470 AB  GOOR

bezoekadres: De Höfte 7 te Goor

telefoon: 0547- 858585

fax:         0547- 858586

e-mail:    l.muller@hofvantwente.nl

internet:  www.hofvantwente.nl

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien