Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “Curator/Insolad”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….

Deze niet, per 10 wel…. Plattje communiceerde met Leusink en accountant Marcel Jaspers van accountantskantoor KroeseWevers uit Almelo over de strategie welke zij zouden moeten volgen in het due-diligence project en welk materiaal precies overlegd zou moeten worden aan Hanno Jansen de uitvoerende due diligence accountant (Westerveld & Vossers). Het…

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd…

Verleende diensten Accountantskantoor KroeseWevers

Accountant staat terecht voor oplichting Boven: KroeseWevers factuur 10 april 2002. De lijst aan “lijken in de kast” was schier eindeloos. De lijken in de kast aan onbetaalde rekeningen lijst werd daarnaast nog vergroot door illegaal gemaakte betalingen welke Financieel Directeur Plattje gewoon achter de rug van Korver maakte voor…

Curator stond met beide benen op de grond!

Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.

Een kat in de zak…

Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper Korver. Waarom er geen hoger beroep werd aangetekend door Hekkelman Terheggen & Rieter in het vonnis van de rechter is mij tot op heden een…

Zorgplicht banken

De opzegging van de relatie moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. De zorgplicht die op banken rust op grond van de Algemene Bankvoorwaarden legt gewicht in de schaal bij invulling van deze maatstaf. Hoewel de bank in beginsel de bevoegdheid heeft om de relatie met de…

Hij had zich door adviseurs uit deze regio moeten laten bijstaan

23.09.2002 Maandag 07:30 uur Verschillende loyale werknemers informeren Korver over de ontmoeting op zondag van Anita Timmers, baliemedewerkster en informatief en loyaliteits- ankerpunt van Leusink binnen Prowi Korver, en het personeel met Haafkes in de kantine. Anita had deze bijeenkomst tussen personeel en de curator op verzoek van Leusink en…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…

In Prowi Korver’s periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en door Korver te laten betalen. Hij gebruikte de verschillende taxatierapporten zo flexibel mogelijk door de verschillende waarden welke in de rapporten werden weergegeven daar toe…

Scheiden doet leiden?

Prowi Interieur levert de laatste maanden van 2001 en de eerste maanden van 2002 goederen en diensten aan mevrouw Leusink Oberjé voor de afwerking van haar nieuwe villa. Financieel directeur Plattje, tot 25 maart 2002 onder toezicht van de statutaire directie Leusink en Crans, zendt voor deze leveranties geen facturen…

Declaratie advies curator 01 01 2003

Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt hoe Leusink zich bemoeit en inspant met opsporingswerkzaamheden aangaande de verblijfplaats en woning van Korver.  Op de declaratie van 01 01 2003 bijvoorbeeld, maar er…

Beste Henny,

Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef  van de brief uit het FIOD dossier van mr. R.W.A.Kroon de advocaat, later veroordeeld en tuchtrechtelijk berispt,  van Leusink in een schrijven gericht aan zijn client Henny Leusink. Kroon bevestigd het begrip dat de…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Start van het onderzoek…

Uit een schrijven van 27 juli, 2005, welke curator Haafkes aan Pieter Lakeman richt, blijkt dat er “inmiddels” een start van onderzoeken, van zowel de FIOD en de curator, is gemaakt naar de frauduleuze handelingen welke Plattje, Leusink en Crans uitvoerden teneinde een faillissement van Prowi Korver uit te lokken…

Proces-verbaal Curator Haafkes

Curator Haafkes bevestigt in dit proces-verbaal o.a. dat hij (pas) in juli 2005 beslag heeft laten leggen op delen van de administratie bij Prowi Vof. Wij hadden de curator op 23 september 2002 schriftelijk gedetailleerd geïnformeerd over de gepleegde vormen van fraude. De curator deed daar niets mee. “Wij tonen…

GEHEIM

Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO – De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de wijze waarop burgemeester F. Kerckhaert de raad heeft geïnformeerd in de kwestie-Kok. Dit tot frustratie van de fracties ChristenUnie, D66 en SP die om de…

Belastingdienst/FIOD-ECD/ verhoor inzake concept verkoopovereenkomst Prowi Vof

Uit het proces verbaal van de FIOD van 13 december, 2005 waarin de concept verkoopovereenkomst Prowi Vof doorgenomen wordt met Henny Crans, een van de vennoten van de Vof, blijkt onder andere: Belastingdienst Dossiernummer: 35284 Codenummer : V03-01 “Leusink heeft alle onderhandelingen met de curator voor zijn rekening genomen. De…

Anderhalf jaar cel geëist in Prowi-zaak

Leusink wordt door Dijkstra als de spin in het web gezien in de affaire en heeft volgens hem ‘een doortrapt plan gemaakt om het bedrijfspand voor een spotprijs te kunnen aftroggelen van de curator. ALMELO – In de geruchtmakende Prowi-zaak is een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk…

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichter in Prowi-zaak

13 februari, 2006 De rechtbank Almelo heeft hedenmiddag de accountant M.M. Jaspers van het accountantskantoor KroeseWevers vrijgesproken van het medeplegen van oplichting, omdat niet bewezen werd geacht dat hij het oogmerk had zijn cliënt wederrechterlijk te bevoordelen.* Ook werd hij vrijgesproken van het achterhouden van stukken voor de FIOD. Deze…

Rechtbank: directeur Leusink was ‘slinks’

14 februari, 2006 Directeur Leusink (58) van interieurbedrijf Prowi is volgens de rechters de ‘regisseur’ in een malafide opzet met (de saneringsbijdrage voor) het Hengelose bedrijfscomplex. Dat leidde gisteren tot Leusink’s veroordeling en die van zijn advocaat Kroon (53) (Zie hier de details van het vonnis inzake Mr. R. Kroon).…

Onbetrouwbare overheid…

Onbetrouwbare overheid… Korver is in de onderhavige zaak via meerdere wegen benadeeld. Aangezien alle Prowi vennootschappen in september 2002 actueel en fundamenteel winstgevend waren (maar door trucages failliet waren gemaakt) wilde Korver samen met andere ondernemers de onderneming uit het faillissement kopen. Om de consequenties van een koop te kennen…

Toen ging voor mij een wereld open…

Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de activa van de Prowi-vennootschappen. Ook hier tracht Leusink via slinkse wegen o.a. het onderhanden-werk door de curator ongemerkt van hem te kopen door het niet…

Een klassiek staaltje van achteruit factureren…

Het ging hier om een aanzienlijke nog niet, door Plattje en Leusink van Prowi Korver gestolen, gefactureerd meerwerk van € 514,208.42 een post belangrijk genoeg voor zulke geslepen onderhandelaars als Kroon, Jaspers, Plattje en Leusink om als eerste en direct in de betrokken overeenkomst met de curator mee op te…

Telefoon van mw. Leusink…

Koffie met gebak… Mr. Rob Kroon advocaat en Marcel Jaspers, accountant van Leusink schrijven in de vorm van een roman, koffie en gebak, over hoe Lies Leusink de curator belde tijdens een belangrijke ontmoeting met hen. Lies melde de curator dat zij Korver had gesignaleerd en weg was de curator…

De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.

Zolang bestuurlijke functies worden “gegund” binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn. Wethouder Kok werd door het openbaar ministerie beloond inzake zijn zwendelpraktijken in de Prowi affaire met een vergoeding van zijn rechtskosten van 40.000 euro, opgevolgd met een…

Ik ben best bereid te gaan zoeken…

In dit schrijven aan onze advocaat deelt curator Haafkes, specialist insolventierecht Insolad, ons mede dat hij “best bereid is te gaan zoeken” maar nu wel tegen vergoeding… De curator was oorspronkelijk verantwoordelijk het faillissement te laten plaats vinden. Als hij naar ons geluisterd had op 25 september 2002 toen wij hem…

Intro

Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat in de zak, waarvan bleek dat deze in de periodes vóór onze aankoop aanzienlijke verliezen leed en, gebaseerd op die verliezen, de verkopers toestemming hadden…

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien