Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Gefrustreerde Gemeente is wespennest geworden…

Over “conflict of interest” gesproken…

20 januari, 2006
Hieronder een weergave van de Besluitenlijst van B&W Gemeente Hengelo van 26-11-2002 o.a. in aanwezigheid van Burgemeester Kerkhaert en Wethouder Kok tijdens welke zitting de heren mr. C.P.B. Kroep en M.M. Jaspers RA als bestuurslid van de Stichting Algemene Muziekschool Hengelo en Omstreken werden benoemd. Deze benoeming vindt plaats enkele weken nadat o.a Hans Kok, Advocaat Rob Kroon van Advocatenkantoor Damstè te Almelo en M.M. Jaspers RA, vestigingsleider van kantoor Hengelo van het accountantskantoor KroeseWevers, cruciale rollen hebben gespeeld in de was praktijken aangaande de vervuilde grond bij de firma Prowi. Kroon van Damstè en Jaspers van KroeseWevers vertegenwoordigden Leusink en Crans, Kroep van Damstè communiceerde met Korver net na diens koop van Prowi en bood hem een miljoen korting op de koopprijs van Prowi aan nadat gebleken was dat Prowi eigenlijk in failliete vorm aan Korver door Leusink verkocht was. Kroep of Advocatenkantoor Damstè vertegenwoordigd tevens de Gemeente Hengelo als huisadvocaat… Eerder vertegenwoordigde Damstè tevens de firma Prowi…

Besluitenlijst B&W Gemeente Hengelo 26-11-2002
College van B en W -> Besluiten -> 2002
Aanwezig: De burgemeester en de wethouders Ter Ellen, Kok, Nijhof en Weber (ged.) alsmede de gemeentesecretaris
Afwezig: De wethouders Weber (ged.) en Otten

Besluitvorming met B&W- besluit afgerond
B&W-vergadering d.d. 26.11.02
B&W-besluitnr. 595
Port.H./Dienst El/SZW
Behandelaar G. Buis Telefoon: 2459380

Onderwerp:
Aftreden en benoeming bestuursleden Stichting Algemene Muziekschool Hengelo en Omstreken (32901)
Besluit:

 • De heren mr. S.S. Rijpma (voorzitter) en P.L.J. Lebbink (secretaris) niet meer voor herbenoeming in aanmerking brengen.
 • De heren mr. C.P.B. Kroep en M.M. Jaspers RA benoemd als bestuurslid.
 • De heer ir. P.E. Denis benoemd als voorzitter.

Damsté Advocaten postadres Postbus 56 postcode 7550 AB plaats HENGELO OV telefoon 074-2488888 fax 074-2488800 contactpersoon de heer mr. C.P.B. Kroep

Mr. Kroep bood Korver, namens verkopers Leusink en Crans, een korting van een miljoen NLG op de koopprijs van Prowi aan toen bleek dat Prowi ernstige, door Leusink en Crans aan Korver verzwegen, verliezen had geleden eind 2001 en over het 1e kwartaal van 2002. Korver kreeg enkele dagen om op de voorgestelde korting in te gaan maar zijn advocaat weigerde de korting te accepteren gezien de ernstige mate van bedrog welke Leusink en Crans gepleegd hadden. Korver kocht Prowi op 25 maart, 2002. Door Leusink, Crans en Kroon werd op 22 september 2002 Prowi failliet verklaard.

Damsté Advocaten postadres Twentelaan 15 7609 RE Almelo tel. 0546 – 533 633 fax. 0546 – 820 827 mr. R.W.A. Kroon.

Mr. Kroon, een van de gedaagden in de strafzaak welke op 23 januari te Almelo dient, was de advocaat van Leusink en Crans. Kroon leidde het faillissement van Olimar, de houdstermaatschappij van Korver, in. Enkele maanden nadat Korver Prowi van Leusink en Crans had gekocht, en daar voor zes miljoen NLG had betaald, werd hij door Leusink en Crans failliet verklaard. Leusink en Crans konden Korver failliet laten verklaren doordat zij de eerder door hen aan Korver aangeboden korting van een miljoen op de verkoopprijs van Prowi (welke Korver’s advocaat als zijnde een te lage korting weigerde te accepteren) van Korver gingen opeisen. De korting van een miljoen op de koopprijs was een truc van Kroon/Kroep en accountant Jaspers in concert met Leusink en Crans. Zij wisten met Leusink en Crans dat Prowi het dan nog resterende miljoen niet kon betalen daar Leusink en Crans Prowi in 2001, juist voor de verkoop, financieel geplunderd hadden. Onder andere de enorme bedragen aan management vergoedingen welke Leusink en Crans in 2001 uit Prowi in hun eigen zakken lieten wegvloeien leidde er toe dat er personeel ontslagen moest worden. In september / october 2001 was door het mis-management van Leusink en Crans de financiële positie van Prowi zo slecht geworden dat Leusink en Crans gedwongen werden collectief ontslag voor een omvangrijk deel van het Prowi personeel aan te vragen. In feite was Prowi eind 2001 door mismanagement van Leusink en Crans reeds failliet. In dezelfde periode dat Leusink en Crans met het CWI over een collectief ontslag, gebaseerd op de slechte bedrijfseconomische conditie van Prowi aan het communiceren zijn, waren zij tevens aan het verhandelen met Korver om aan hem Prowi te verkopen. Daarbij werd door hen de slechte gang van zaken bij Prowi aan Korver en zijn due diligence accountant verzwegen. Integendeel, Leusink en Crans deden het voorkomen alsof het zeer goed ging bij de firma. Een vooropgezet plan van Leusink / Crans en Jaspers om de firma te verkopen en via trucages deze later weer in het bezit te krijgen. Daarbij heeft Wethouder Kok hen geassisteerd. Onder het mom van werkgelegenheid weet Leusink Kok voor zijn karretje te spannen.

Zie ook vonnis Mr. R. Kroon 14 02 2006 Rechtbank Almelo.

Communicaties met betrekking tot de slechte economische conditie van Prowi medio september/oktober 2001. De ontslagen werden door Leusink c.s. net voor de komst van Korver binnen Prowi aan het personeel van Prowi medegedeeld. Korver werd met de werkelijke uitvoering van de ontslagen bij zijn binnenkomst in Prowi op 25 maart 2002 geconfronteerd. Korver hield echter de meeste ontslagenen in dienst. In april 2002 maakte Prowi voor het eerst sinds lange tijd weer winst. In september 2002 dwongen Leusink en Crans Korver met zijn Prowi tot faillissement en verkregen Leusink, via hun voor dat doel nieuw opgerichte BV’s, Prowi opnieuw in hun bezit. Het grootste deel van het Prowi personeel werd door deze actie van Leusink c.s. opnieuw, onnodig, ontslagen.

 • Ontslagvergunningen B Plattje Prowi brief 12 februari 2002
 • Communicaties met CWI inzake collectief ontslag Prowi Interieur BV medewerkers 15 februari 2002
 • Ontslagvergunningen B Plattje Prowi Interieur BV brief 19 februari 2002
 • Bevestiging van het CWI aan Prowi Interieur BV om over te mogen gaan tot ontslag 27 februari 2002
 • Bevestiging ontslag aan werknemers Prowi Interieurs BV 28 02 2002
 • Omzetverwachtingen van Leusink in 2001 / 2002
 • Voor de werkgelegenheid? Laat mij niet lachen!
 • Prowi Interieur Hengelo. Rechtbank: Directeur Leusink was ‘slinks’
 • Leusink: Dit is ronduitschandalig!
 • “Beste Hans”
 • “Beste Angela”
 • Prowi complot gesmeed in nazomerse dagen.
 • Wethouder Kok beloonde oud-eigenaar Leusink voor het behoud van werkgelegenheid. “Wij waarderen uw hulp aan het bedrijf”.
 • Gemeente Hengelo beloonde geldschieters failliet Prowi.

Marcel Jaspers, een van de gedaagden in de strafzaak welke op 23 januari Almelo dient, is de accountant (KroeseWevers) van Prowi (Leusink en Crans) vòòr en tijdens de verkoop van Prowi aan Korver, en tevens van HeHe B.V. (Leusink en Crans) en Prowi VOF (in eerste instantie Leusink en Crans later Plattje en Schoolkate)
Hans Kok, een van de gedaagden in de strafzaak welke op 23 januari Almelo dient, is Wethouder Gemeente Hengelo Strategische Projecten, Milieu, Emancipatie, Minderhedenbeleid, Mondiaal Beleid, Netwerkstad Twente en Dagelijks Bestuur Regio Twente portefeuille R.O., d.b.Euregio maar tevens aandeelhouder Twence en Twente Milieu…

Zie tevens vonnis H. Kok 14 02 2006 Rechtbank Almelo.
TWENTEDIGITAAL.NL
De heer Drs. H.P.M. Wenneger heeft het D.B. Regio Twente meegedeeld het lidmaatschap van dit bestuur binnenkort te beëindigen.

De reden hiervan is dat hij door het dagelijks bestuur is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van Twence B.V., waarin Regio Twente de meerderheidsaandeelhouder is.

De Raad van Commissarissen van Twence B.V. vindt een combinatie van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur en deze raad niet verenigbaar. Daarom heeft de Raad van Commissarissen de heer Wenneger verzocht terug te treden als lid van het dagelijks bestuur. De heer Wenneger geeft hieraan gehoor.

Als portefeuillehouder Financiën, Personeel en organisatie, Huisvesting, ICT en Projecten (Twence, AAD Oost) oefent de heer Wenneger namens Regio Twente het aandeelhouderschap in Twence B.V. uit.

Door het overlijden van de heer G.J. ten Thij is in de Raad van Commissarissen van Twence B.V. een vacature ontstaan. Het gaat hier om een lid met deskundigheid op financieel economisch gebied. De heer Wenneger past in dit door de regioraad vastgestelde profiel.

In het dagelijks bestuur wordt de heer H. Kok belast met de uitoefening van het aandeelhouderschap in Twence B.V. Het dagelijks bestuur beraadt zich maandag 7 februari 2005 over een voordracht aan de regioraad voor de opvolging van de heer Wenneger in het dagelijks bestuur.

Ook het bestuur van de Bibliotheek Hengelo laat een aantal interessante bestuursleden zien in deze periode.

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien