Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “Documenten”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

De Zwendel

1983 – Hengelo Interieur In 1983 dienden Leusink en Crans, respectievelijk in dienst sinds 1968 en 1972 als administrateur en als planner calculator van Hengelo Interieur, een motie van wantrouwen in tegen de directie wegens onbehoorlijk bestuur . Dit gebeurde nadat de directeur grootaandeelhouder overleed en de aandelen onder zijn…

Grond. Altijd weer grond….

Leusink heeft al jaren oog op een stuk grond, bestemmingsplan Buitengebied 1966, in Boekelo. Hij wil daar zijn nieuwe villa gaan bouwen. Hij doet echter tevergeefse pogingen bij de Gemeente Enschede dat betrokken stuk grond te pakken te krijgen en of daar te mogen bouwen. De bedoelde gronden zijn bestemd…

Deze niet, info aan Jansen, per 10 wel….

Deze niet, per 10 wel…. Plattje communiceerde met Leusink en accountant Marcel Jaspers van accountantskantoor KroeseWevers uit Almelo over de strategie welke zij zouden moeten volgen in het due-diligence project en welk materiaal precies overlegd zou moeten worden aan Hanno Jansen de uitvoerende due diligence accountant (Westerveld & Vossers). Het…

De verzwegen ontslagen

Op 25 maart 2002, de dag dat ik de koopovereenkomst ondertekende en 6 miljoen voor Prowi bij de notaris had neergelegd, bleek enkele uren later bij mijn intrede in het bedrijf zelf dat aan 16 (29%) van de 56 personeelsleden ontslag was aangezegd door Leusink en Plattje waaronder 8 meubelmakers…

De ontslagbrief van Jeroen Schopman

25 maart, 2002. de dag van de koop van Prowi Wij hadden ons huis in Frankrijk verlaten en te koop aangeboden. Wij huurden een vakantiehuisje dicht bij Hengelo en Prowi en wij hadden er zin, mijn vrouw en ik, een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland. Onze zoon studeert…

Computer gestoord…

Leusink, op advies van Accountant Jaspers, vroeg een rijkssubsidie aan voor de aanschaf van een computergestuurde zaagmachine. Alhoewel de aanschaf daarvan, gezien de financiële ontwikkelingen bij Prowi, vragelijk was werd de subsidieaanvraag bovendien gebaseerd en gejustificeerd op het creëerden van meer werkplaatsen bij Prowi. Leusink verkreeg de subsidie. Het efficiëntie…

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd…

Verleende diensten Accountantskantoor KroeseWevers

Accountant staat terecht voor oplichting Boven: KroeseWevers factuur 10 april 2002. De lijst aan “lijken in de kast” was schier eindeloos. De lijken in de kast aan onbetaalde rekeningen lijst werd daarnaast nog vergroot door illegaal gemaakte betalingen welke Financieel Directeur Plattje gewoon achter de rug van Korver maakte voor…

Curator stond met beide benen op de grond!

Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.

Lithorama – gunstig inkopen?

De collectieve inkooporganisatie ten behoeve van de interieurbranche “Lithorama” was een essentieel deel van het succes voor Prowi Leusink om tegen gunstige tarieven grondstoffen en materialen in te kunnen kopen en daarmee de brutomarge op verkopen voor Prowi aanzienlijk te verbeteren, aldus het verkoop informatiebulletin ter beschikking gesteld aan Korver…

Post

Gedurende de enkele maanden dat Korver eigenaar was van Prowi bleek hem dat Leusink regelmatig de Prowi gebouwen bezocht als Korver aan het einde van de werkdag naar huis was gegaan of op andere vrije dagen de kantoren inging en deze doorzocht. Dit ondanks veranderde sleutels en geïnstalleerde, geactiveerde, alarminstallatie.…

Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst

Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5 juli 2002 en ons verzoek tot getuigenverhoor van  4 september 2002. Kroon ontkent alles wat wij naar voren brachten. Teneinde toch de waarheid boven tafel…

Strafvonnis “Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd” oplichting UWV

Strafvonnis inzake oplichting van het UWV door Leusink De vergrijpen in het vonnis omschreven vielen plaats in hetzelfde jaar dat de betrokkene miljoenen casseerde voor de verkoop van zijn bedrijf, een salaris en andere inkomsten uit Prowi verkreeg, materialen en montagewerkzaamheden voor de bouw van zijn villa via Prowi verkreeg,…

Een kat in de zak…

Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper Korver. Waarom er geen hoger beroep werd aangetekend door Hekkelman Terheggen & Rieter in het vonnis van de rechter is mij tot op heden een…

De uitnodiging

Leusink en Crans, enkele maanden nadat Korver het bedrijf van Leusink en Crans had gekocht, eisten toen ogenblikkelijke betaling door Korver van de ƒ 1.000.000 lening op via de rechter. Leusink en Crans wisten dat Prowi Korver de betrokken lening niet kon terugbetalen gezien de zeer slechte financiële conditie in…

Hij had zich door adviseurs uit deze regio moeten laten bijstaan

23.09.2002 Maandag 07:30 uur Verschillende loyale werknemers informeren Korver over de ontmoeting op zondag van Anita Timmers, baliemedewerkster en informatief en loyaliteits- ankerpunt van Leusink binnen Prowi Korver, en het personeel met Haafkes in de kantine. Anita had deze bijeenkomst tussen personeel en de curator op verzoek van Leusink en…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…

In Prowi Korver’s periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en door Korver te laten betalen. Hij gebruikte de verschillende taxatierapporten zo flexibel mogelijk door de verschillende waarden welke in de rapporten werden weergegeven daar toe…

Beste Henny,

Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef  van de brief uit het FIOD dossier van mr. R.W.A.Kroon de advocaat, later veroordeeld en tuchtrechtelijk berispt,  van Leusink in een schrijven gericht aan zijn client Henny Leusink. Kroon bevestigd het begrip dat de…

Uit een telefoongesprek…

Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt: Noot verbalisanten: AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Aangifte faillissementsfraude

20 juli 2005 Buiten het zicht: De curator liegt hieronder weer wanneer aangeeft dat “G. Korver vrijwel onmiddellijk na het faillissement was vertrokken met een voor curator W.H.J.M. Haafkes onbekende bestemming”. Korver heeft na het faillissement meerdere gesprekken gevoerd en voorstellen gemaakt tot een doorstart, essentiële informatie aan de curator…

Uit FIOD Onderzoek “Faillissementsfraude”

Uit FIOD faillissements fraude onderzoeken. Het gegeven dat het “onderhandenwenk Prowi Projectie en Winkelinterieur BV” en de voorraad half-fabrikaten niet bij Prowi Projecten en Winkelinterieur BV zijn verantwoord is opmerkelijk, vooral nu het er alle schijn van heeft dat de omvang van de baten die niet verantwoord zijn, de onbetaald…

GEHEIM

Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO – De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de wijze waarop burgemeester F. Kerckhaert de raad heeft geïnformeerd in de kwestie-Kok. Dit tot frustratie van de fracties ChristenUnie, D66 en SP die om de…

Complot gesmeed in nazomerse dagen…

24 december, 2005 OM: ook gemeente misleidt door Frank Timmers Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat op 24, 25 en 26 september 2002 het plan werd gesmeed om curator W. Haafkes op te lichten zodat hij het onroerend goed van Prowi te goedkoop van de hand zou doen.…

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006 Proces-verbaal verhoor van een verdachte Belastingdienst/FIOD-ECD/ kantoor Almelo Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo Dossiernummer 35284 Verbalisanten Naam: Plattje Voornaam: Bert Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Naam: Voornamen: Functie: BOA -aktenummer: Standplaats: Codenummer V01-03 ambtenaar van de Belastingdienst en buitengewoon opsporingsambtenaar kantoor Almelo…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard…

De complete top van het bedrijf werd gedagvaard wegens het opmaken van valse facturen. Ex-wethouder Hans Kok van de Gemeente Hengelo (Ov), inmiddels burgmeester van de Gemeente Hof van Twente, was destijds eveneens verdachte van oplichting en valsheid in geschrifte wegens vermeende ongeoorloofde financiële steun aan het bedrijf, maar werd…

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichter in Prowi-zaak

13 februari, 2006 De rechtbank Almelo heeft hedenmiddag de accountant M.M. Jaspers van het accountantskantoor KroeseWevers vrijgesproken van het medeplegen van oplichting, omdat niet bewezen werd geacht dat hij het oogmerk had zijn cliënt wederrechterlijk te bevoordelen.* Ook werd hij vrijgesproken van het achterhouden van stukken voor de FIOD. Deze…

Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich…

Uit brieven van de Gemeente Hengelo aan Muller blijkt: Muller verhuurde  aan Prowi Leusink & Crans. Een gedeelte van de grond was vervuild en Muller werd door de provincie en gemeente  verplicht de grond schoon te maken. Saneringskosten zouden neerkomen op rond de 2.7 miljoen gulden. Leusink wilde de grond…

Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi

14 februari, 2006 Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi Voor het portiek van mevrouw Kers ligt een hoopje zand. De afvoer moet worden aangepakt, maar die blijkt van asbest te zijn. Het verbaast haar niets. Alles wat in de grond zit…

Onbetrouwbare overheid…

Onbetrouwbare overheid… Korver is in de onderhavige zaak via meerdere wegen benadeeld. Aangezien alle Prowi vennootschappen in september 2002 actueel en fundamenteel winstgevend waren (maar door trucages failliet waren gemaakt) wilde Korver samen met andere ondernemers de onderneming uit het faillissement kopen. Om de consequenties van een koop te kennen…

Toen ging voor mij een wereld open…

Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de activa van de Prowi-vennootschappen. Ook hier tracht Leusink via slinkse wegen o.a. het onderhanden-werk door de curator ongemerkt van hem te kopen door het niet…

Bankgaranties…

Tekst zal volgen waaruit blijkt dat een van de twee bankgaranties is “verdwenen”.

Oplichter van het ergste soort…

Uit: STRAFVONNIS – Hendricus Johannes Gerhardas Leusink – Uitspraak: 31 mei 2010, blijkt o.a. 3. hij in de periode augustus 2002 tot en met augustus 2004, in Nederland, telkens een formulier “Opvragen gegevens” in gebruik bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het kader van de uitvoering van de WAO, Wajong,…

De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.

Zolang bestuurlijke functies worden “gegund” binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn. Wethouder Kok werd door het openbaar ministerie beloond inzake zijn zwendelpraktijken in de Prowi affaire met een vergoeding van zijn rechtskosten van 40.000 euro, opgevolgd met een…

Emails Wethouder Hans Kok

Het virus van Kok Op 18.12.2012 stuurt Hans Kok mij een email welke een virus blijkt te bezitten en mijn PC en website, waar ik op dat moment aan werkte, vernietigde. Zie onderstaande gegevens. Wij deden aangifte bij de politie voor dit vergrijp. Interessant in deze activiteiten van Kok is…

Computercriminaliteit

Zie tevens POLITIE FLEVOLAND EENHEID MIDDEN-NEDERLAND DISTRICT FLEVOLAND Telefoon 0900-8844 Faxnummer 036-5332398 Proces-verbaalnummer : PL2540 2013018940-1 (HKS-nr: PL2541.541.2013.974) Pleegplaats en werkgebied : Almere Almere Stad West P R O C E S – V E R B A A L aangifte Feit : Computercriminaliteit Plaats delict : Gaffel .., ….…

Intro

Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat in de zak, waarvan bleek dat deze in de periodes vóór onze aankoop aanzienlijke verliezen leed en, gebaseerd op die verliezen, de verkopers toestemming hadden…

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien