Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “ING”

1990 – 2001 en Pim Fortuyn

1990… Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1 in Nederland, 12 wereldwijde eigen marketing vestigingen en agenten/distributeurs over de gehele wereld. Ik was Groeps-directeur van, en volledig verantwoordelijk voor, deze organisatie en rapporteerde…

1997

Leusink maakt een voorstel aan de provincie de gronden rondom Prowi te kopen van eigenaar Muller in ruil voor een, voorgestelde, bijdrage in de saneringskosten van f 150.000. Leusink gebruikt dezelfde argumenten, werkgelegenheid, uitbreidingen, onverkoopbaar, spoedeisend, etc welke hij later zou gaan gebruiken om wethouder Kok te bewegen de gronden…

De Zwendel

1983 – Hengelo Interieur In 1983 dienden Leusink en Crans, respectievelijk in dienst sinds 1968 en 1972 als administrateur en als planner calculator van Hengelo Interieur, een motie van wantrouwen in tegen de directie wegens onbehoorlijk bestuur . Dit gebeurde nadat de directeur grootaandeelhouder overleed en de aandelen onder zijn…

Het bedrijfsprofiel

Fax Verzonden: maandag 5 november 2001 15-08-29 Van: Diligence Harrie Thewessem Derde Schinkelstraat 1 1 1075 TJAmsterdam Tel. +31(0)20-6760570 Mobiel +31(0)650-511928 Fax   +31 (20) 6766981 Aan: T.a.v De heer G. Korver +33 545300204 Betreft: cijfers Prowi Dit bericht bevat 11 pagina(‘s) (inclusief deze). Geachte heer Korver, Hierbij ontvangt u van…

De koop

25 maart 2002 – De koop van Prowi… Wij hadden ons huis in Frankrijk verlaten en te koop aangeboden. Wij huurden een vakantiehuisje dicht bij Hengelo en Prowi en wij hadden er zin, mijn vrouw en ik, een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland. Onze zoon studeert bedrijfskundige informatica…

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd…

Curator stond met beide benen op de grond!

Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.

Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst

Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5 juli 2002 en ons verzoek tot getuigenverhoor van  4 september 2002. Kroon ontkent alles wat wij naar voren brachten. Teneinde toch de waarheid boven tafel…

Een kat in de zak…

Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper Korver. Waarom er geen hoger beroep werd aangetekend door Hekkelman Terheggen & Rieter in het vonnis van de rechter is mij tot op heden een…

ING Business Principles

Introductie ING Groep is een van oorsprong Nederlands bedrijf met uitgebreide ervaring op het gebied van financiële dienstverlening. ING is wereldwijd actief en biedt haar klanten een volledig assortiment financiële producten en diensten via diverse distributiekanalen. De continuïteit van ING is gebaseerd op haar financiële kracht, haar gezonde winstbasis en…

Zorgplicht banken

De opzegging van de relatie moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. De zorgplicht die op banken rust op grond van de Algemene Bankvoorwaarden legt gewicht in de schaal bij invulling van deze maatstaf. Hoewel de bank in beginsel de bevoegdheid heeft om de relatie met de…

Kan een bank het u toegezegde krediet opzeggen?

Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt 1. De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan…

Het effectief misbruiken van taxaties

Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 – Troostwijk – geschatte verkoopwaarde € 3.185.000 nadat de verbouw compleet was. (Prowi Korver) 24-09-2002 – Snelder Zijlstra – onderhandse verkoopwaarde € 1.290.000, executiewaarde van € 1.040.000 en saneringskosten € 1.100.000 Leusink…

Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…

In Prowi Korver’s periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en door Korver te laten betalen. Hij gebruikte de verschillende taxatierapporten zo flexibel mogelijk door de verschillende waarden welke in de rapporten werden weergegeven daar toe…

Scheiden doet leiden?

Prowi Interieur levert de laatste maanden van 2001 en de eerste maanden van 2002 goederen en diensten aan mevrouw Leusink Oberjé voor de afwerking van haar nieuwe villa. Financieel directeur Plattje, tot 25 maart 2002 onder toezicht van de statutaire directie Leusink en Crans, zendt voor deze leveranties geen facturen…

Declaratie advies curator 01 01 2003

Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt hoe Leusink zich bemoeit en inspant met opsporingswerkzaamheden aangaande de verblijfplaats en woning van Korver.  Op de declaratie van 01 01 2003 bijvoorbeeld, maar er…

Beste Henny,

Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef  van de brief uit het FIOD dossier van mr. R.W.A.Kroon de advocaat, later veroordeeld en tuchtrechtelijk berispt,  van Leusink in een schrijven gericht aan zijn client Henny Leusink. Kroon bevestigd het begrip dat de…

Onder Curatele

FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante meter grond (dat voor opslagdoeleinden wordt gehuurd) kopen, waarvan een deel ernstig is vervuild. Dat terrein ligt aan de Chopinstraat 10 en de Brucknerstraat 89.…

Start van het onderzoek…

Uit een schrijven van 27 juli, 2005, welke curator Haafkes aan Pieter Lakeman richt, blijkt dat er “inmiddels” een start van onderzoeken, van zowel de FIOD en de curator, is gemaakt naar de frauduleuze handelingen welke Plattje, Leusink en Crans uitvoerden teneinde een faillissement van Prowi Korver uit te lokken…

FIOD Verhoren

Proces verbaal FIOD Datum: 21 oktober 2005 Gehoorde De gehoorde heeft de volgende persoonlijke gegevens opgegeven: Schoolkate Marcel Gerardus Johannes 14 maart 1960 Hengelo Nederlandse Glanebrugstraat 17 7585 PK Glane 61385128 Directeur Vraag verbalisanten: Was de heer H.J.G. Leusink op de hoogte dat u ca. 400.000 omzet niet bij Prowi…

GEHEIM

Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO – De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de wijze waarop burgemeester F. Kerckhaert de raad heeft geïnformeerd in de kwestie-Kok. Dit tot frustratie van de fracties ChristenUnie, D66 en SP die om de…

Belastingdienst/FIOD-ECD/ verhoor inzake concept verkoopovereenkomst Prowi Vof

Uit het proces verbaal van de FIOD van 13 december, 2005 waarin de concept verkoopovereenkomst Prowi Vof doorgenomen wordt met Henny Crans, een van de vennoten van de Vof, blijkt onder andere: Belastingdienst Dossiernummer: 35284 Codenummer : V03-01 “Leusink heeft alle onderhandelingen met de curator voor zijn rekening genomen. De…

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichter in Prowi-zaak

13 februari, 2006 De rechtbank Almelo heeft hedenmiddag de accountant M.M. Jaspers van het accountantskantoor KroeseWevers vrijgesproken van het medeplegen van oplichting, omdat niet bewezen werd geacht dat hij het oogmerk had zijn cliënt wederrechterlijk te bevoordelen.* Ook werd hij vrijgesproken van het achterhouden van stukken voor de FIOD. Deze…

Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi

14 februari, 2006 Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi Voor het portiek van mevrouw Kers ligt een hoopje zand. De afvoer moet worden aangepakt, maar die blijkt van asbest te zijn. Het verbaast haar niets. Alles wat in de grond zit…

Bankgaranties…

Tekst zal volgen waaruit blijkt dat een van de twee bankgaranties is “verdwenen”.

Woningzoekende

Telefax donderdag 26 februari 2009, Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54 7471 DK Goor Telefax: 0547 – 85 85 85 Ter attentie van de heer Hans Kok Geachte heer Kok, Ik wilde u gaarne bij deze mededelen dat de domein namen prowi-ingbank.com, prowi-ing.com en prowi-interieur.nl aan ondergetekende…

Een klassiek staaltje van achteruit factureren…

Het ging hier om een aanzienlijke nog niet, door Plattje en Leusink van Prowi Korver gestolen, gefactureerd meerwerk van € 514,208.42 een post belangrijk genoeg voor zulke geslepen onderhandelaars als Kroon, Jaspers, Plattje en Leusink om als eerste en direct in de betrokken overeenkomst met de curator mee op te…

Opzegging kredietfaciliteit door ING onaanvaardbaar

ING mocht bankrelatie beëindigen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Angelsaksisch Good faith (Redelijkheid en billijkheid) Description In contract law, the implied covenant of good faith and fair dealing is a general presumption that the parties to a contract will deal with each other honestly, fairly, and in good faith,…

Telefoon van mw. Leusink…

Koffie met gebak… Mr. Rob Kroon advocaat en Marcel Jaspers, accountant van Leusink schrijven in de vorm van een roman, koffie en gebak, over hoe Lies Leusink de curator belde tijdens een belangrijke ontmoeting met hen. Lies melde de curator dat zij Korver had gesignaleerd en weg was de curator…

Emails Wethouder Hans Kok

Het virus van Kok Op 18.12.2012 stuurt Hans Kok mij een email welke een virus blijkt te bezitten en mijn PC en website, waar ik op dat moment aan werkte, vernietigde. Zie onderstaande gegevens. Wij deden aangifte bij de politie voor dit vergrijp. Interessant in deze activiteiten van Kok is…

Op tijd uw rekeningen en facturen betalen – dat is echt beter voor uw leverancier!

De betalingsdiscipline in Nederland Nederland behoort binnen de Europese Unie tot de landen met een gemiddelde betalingsdiscipline. Niet buitengewoon slecht, maar zeker ook niet buitengewoon goed. Dit hoofdstuk laat zien hoe het betaalgedrag in Nederland is en hoe dit afsteekt tegen dat van andere Europese landen. Bovendien gaat het dieper…

Intro

Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat in de zak, waarvan bleek dat deze in de periodes vóór onze aankoop aanzienlijke verliezen leed en, gebaseerd op die verliezen, de verkopers toestemming hadden…

ING Normen en waarden

De basis van de beginselen van ING wordt gevormd door een vijftal fundamentele normen en waarden, die bepalend zijn voor het handelen van ING. Integriteit Integriteit en hoogstaande ethische normen gelden als uitgangspunt bij alle zakelijke transacties van ING. Ondernemerschap Een goede winstgevendheid op de lange termijn is de basis…

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen…

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien