Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Proces-verbaal Curator Haafkes

Curator Haafkes bevestigt in dit proces-verbaal o.a. dat hij (pas) in juli 2005 beslag heeft laten leggen op delen van de administratie bij Prowi Vof. Wij hadden de curator op 23 september 2002 schriftelijk gedetailleerd geïnformeerd over de gepleegde vormen van fraude. De curator deed daar niets mee.

“Wij tonen gehoorde document D/01/A, zijnde een aangifte faillissementsfraude ex art, 344 Wetboek van Strafrecht.
Vraag verbalisanten:
Wat kunt u hierover verklaren?
Antwoord gehoorde:
“In mijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de Prowi vennootschappen heb ik aangifte gedaan van faillissementsfraude zoals bedoeld in art. 344 Wetboek van Strafrecht De reden hiervoor is dat ik, onder andere van de heer G. Korver en zijn adviseur de heer P. Lakeman, aanwijzingen heb ontvangen dat er door Prowi Interieur V.O.F. facturen zijn uitgeschreven voor werkzaamheden waarop men geen recht heeft. Prowi Interieur V.O.F. heeft – met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2002 – een doorstart gemaakt. Ik heb als curator met deze V.O.F. een koopovereenkomst gesloten waarbij ik de tot de boedel van Prowi Project- en Winkelinterieurs BV behorende roerende activa, de debiteuren, de handelsnaam, het klantenbestand, de goodwill, de internetsite, de telefoon- en faxnummers en domeinnamen heb verkocht.
Omstreeks 20 september 2002 heb ik aan Leusink en Plattje gevraagd of er nog onderhanden werk was. Zowel Leusink als Plattje zeiden mij uitdrukkelijk dat er op faillissementsdatum geen sprake was van onderhanden werk. Desondanks heb ik in de koopovereenkomst een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor het onderhanden werk bestaande uit de vóór faillissementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde producten voor zover nog niet uitgefactureerd. Op 20 juli jl. (2005) heb ik bij de Prowi vennootschappen administratie van de failliete vennootschappen onder mij genomen, het gaat dan om de administratie tot faillissementsdatum. In deze administratie heb ik aanwijzingen gevonden dat er facturen zijn uitgeschreven na de doorstart waarop Prowi Interieur V.O.F. geen recht heeft omdat het werkzaamheden betreffen die zijn uitgevoerd voor faillissementsdatum (onder Prowi Korver).
De boedel heeft dus recht op betaling van deze facturen.”

en:

Vraag verbalisanten:
Klopt het dat u op verzoek van mevrouw Korver vlak na het faillissement de verkoopadministratie heeft beoordeeld?
Antwoord gehoorde:
“Mevrouw Korver, die destijds op de administratie werkte, vertelde mij direct na faillissementsdatum dat nog niet alle onderhanden werk zou zijn uitgefactureerd. Ik heb dat toen nagevraagd aan Schoolkate, Plattje en Leusink, die dit ten stelligste ontkenden. Ik heb naar aanleiding hiervan zelf onderzoek gedaan in de administratie en heb hiervoor geen aanwijzingen kunnen vinden.”

Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt:

Noot verbalisanten:
AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide heren spreken over het onderzoek dat curator Haafkes in september 2002 heeft gedaan naar de aansluiting tussen de uitgeschreven afleveringsbonnen en de verkoopfacturen. Tijdens het telefoongesprek wordt ondermeer gezegd:

Leusink: “Ze kunnen toch straks niet moeilijk gaan doen over die rapportage die Korver allemaal op het internet heeft gezet, dat hij ook zegt van ja, er was toch voor 400.000 euro geen rekening verstuurd.”….

Plattje stelt Leusink gerust en legt hem uit hoe professioneel hij de fraude in elkaar gestoken heeft. “Niet achter te komen, meent hij”.

“Nou, dat heb ik direct ook, op een gegeven moment zo’n vermoeden had ik ook op een gegeven moment dat dat aangegeven werd in september, toen daar mee geschreeuwd werd (door de Korvers), nou, toen heb ik ook gezegd, dat zijn allemaal feiten en situaties dat ik dat niet opgenomen zou hebben in debiteurenbestanden en noem maar op, ik zeg kijk maar na, zelfs de curator Haafkes zelf die is hier geweest destijds, ik zeg en die heeft alles met naam en toenaam met facturen gecontroleerd, hij zegt ik kan hier geen onvolkomenheid in ontdekken. Ik zeg nou dan wou ik wel graag een rectificatie in de kantine hebben. Hij zegt nee meneer Plattje dat is niet nodig. Nou en zo heb ik dat dus exact verwoord tegen hun op dat moment. Want dat was naar mij heen een behoorlijke aantijging dat ze er bij zaten ja dat heb je niet gedaan Plattje, je hebt dat niet gefactureerd en al die dingen meer, en toen heb ik gezegd ho wacht even, dat wil ik even uit de wereld hebben.”

Leusink: “Haafkes is een gigantisch domme lul. Hij had nooit Crale BV failliet moeten verklaren, dat weet je net zo goed als ik. […] Ik ben Haafkes én de ING én de rechter-commissaris iets te slim af geweest.
‘Uiteindelijk hebben ze ons 2 miljoen door de neus geboord die hele ING, en zo bekijk ik het altijd nog, als we deze zo op die manier terug kunnen pakken dan vind ik het alleen maar leuk.’ ‘ .. dat ik een beetje slim bent geweest ten opzichte van Haafkes en van de ING,

‘Ik heb met Kroon al een afspraak op 9 mei bij de gemeente, om samen met de gemeente eigenlijk sterk te maken tegen de ING en tegen Haafkes. Want dat had ik vorige week afgesproken, voor er een inval (van de FIOD) kwam.’

Proces Verbaal Haafkes
Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien