Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006

Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD

27 januari, 2006
Proces-verbaal verhoor van een verdachte

Belastingdienst/FIOD-ECD/
kantoor Almelo
Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo
Dossiernummer 35284
Verbalisanten
Naam: Plattje
Voornaam: Bert
Functie:
BOA -aktenummer:
Standplaats:
Naam:
Voornamen:
Functie:
BOA -aktenummer: Standplaats:
Codenummer V01-03

  1. ambtenaar van de Belastingdienst en buitengewoon opsporingsambtenaar kantoor Almelo
  2. ambtenaar van de Belastingdienst en buitengewoon opsporingsambtenaar kantoor Almelo

Plaats van verhoor
Het verhoor vond plaats op het politiebureau te Hengelo op onderstaand adres:
Adres:    Willemstraat 74
Postcode en plaats:    7551 DN
Datum:    21 oktober 2005
Tijdstip van aanvang:    8.30 uur
Gehoorde
De gehoorde heeft de volgende persoonlijke gegevens opgegeven:
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode en plaats:
Sofinummer:
Beroep: Boekhouder

Verklaring gehoorde
Wij hebben de gehoorde voor aanvang van het verhoor meegedeeld waarover wij hem wensen te horen, dat hij verdacht wordt van (medewerking aan -) bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrifte. Wij hebben de gehoorde voor de aanvang van het verhoor meegedeeld dat hij niet verplicht is te antwoorden. Verbalisanten hebben zich voor aanvang van het verhoor gelegitimeerd. De gehoorde verklaarde het volgende:

Vraag verbalisanten:
Bent u in staat mee te werken aan het verhoor?

Antwoord gehoorde:
“Ja, maar ik heb wel een beroerde nacht gehad. Je krijgt’s nachts alles mee wat er hier gebeurt.”

Vraag verbalisanten:
Gisteravond om 18.15 uur heeft u ons meegedeeld dat u niet wilde meewerken aan het verhoor, op advies van uw raadsman Robert Speijdel, en omdat het volgens u in uw hoofd maalde en u op dat moment uw raadsman beter in staat achtte om uw woorden neerte leggen dan u zelf.
Bent u thans wel bereid om mee te werken aan het verhoor? Antwoord gehoorde:
“Ja, maar ik beroep mij op mijn zwijgrecht.”

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/02/B, zijnde de koopovereenkomst tussen curator mr. W.H.J.M. Haafkes en Prowi Interieur V.O.F.
vraag verbalisanten:
Wat kunt u hierover verklaren?
Antwoord gehoorde:
“Die overeenkomst ken ik.”

Noot verbalisanten:
Aan de verkoopovereenkomst zijn een aantal bijlagen verbonden. vraag verbalisanten:
Klopt het dat het hier respectievelijk gaat om een huurovereenkomst tussen curator Haafkes en Prowi V.O.F., een taxatierapport van Vreewijck d.d. 25 September 2002 en een overzicht openstaande debiteuren (periode 09-2002, 19-09-2002)? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

vraag verbalisanten:
Wie is namens Prowi Interieur V.O.F. betrokken geweest bij de onderhandelingen met curator Haafkes? Antwoord gehoorde: ” ”
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

vraag verbalisanten:
Welke zaken zijn er blijkens artikel 1 “roerende zaken” van de koopovereenkomst die Prowi Interieur V.O.F. met curator Haafkes heeft gesloten, door Prowi Project en Winkelinterieur BV uit de boedel overgenomen? Antwoord gehoorde: ” “ Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

vraag verbalisanten:
Welke zaken zijn er biijkens artikel 2 “overige zaken” van de koopovereenkomst die Prowi Interieur V.O.F. met curator Haafkes heeft gesloten, door Prowi Project en Winkelinterieur BV uit de boedel overgenomen? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Bijkens artikel 5 “levering” van de koopovereenkomst heeft de levering van de zaken op 1 oktober 2002 plaatsgevonden. vraag verbalisanten:
Komen aan aanleiding van artikel 5 van de koopovereenkomst de lasten (verkoop-, personeels- en andere kosten) vanaf 1 oktober 2002 voor rekening van Prowi Interieur V.O.F. ?
Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/12/A, zijnde een fax van gehoorde aan curator mr. W.H.J.M. Haafkes d.d. 26 September 2002, met betrekking tot het onderhanden werk op faillissementsdatum 20 September 2002. vraag verbalisanten:
Klopt het dat u deze fax aan curator Haafkes heeft verstrekt? Antwoord gehoorde: “Dat is mijn handschrift.”

Vraag verbalisanten:
Is het uw bedoeling geweest dat curator Haafkes uit fax d.d. 26 September 2002 inzake het onderhanden werk een conclusie zou verbinden? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Vraag verbalisanten:
Welke waarde heeft het onderhanden werk per 20 September 2002 volgens u, afgaande op de door u opgestelde fax van 26 September 2002?
Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/024, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuumummer 20020024 totaalbedrag € 2.816,80, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 023395 d.d. 11 September 2002, met een bedrag van € 2.816,80;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 9 September 2002, met een bedrag van€ 1.665,66;

Wij tonen gehoorde document D/06/025, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuumummer 20020025 totaalbedrag € 506,94, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028828 d.d. 18 September 2002, met een bedrag van € 506,94;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, zonder bedrag; Vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/026, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuumummer 20020026 totaalbedrag € 506,94, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028830 d.d. 18 September 2002, met een bedrag van € 506,94;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, zonder bedrag; Vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/027, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuumummer 20020027 totaalbedrag € 253,47, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028829 d.d. 18 September 2002, met een bedrag van €253,47;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, zonder bedrag;
vraag verbalisanten: Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” ” Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/044, zijnde een verkoopfactuurvan Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuurnummer 20020044 totaalbedrag € 685,91, uitgeschreven op naam van Speeigoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028798 d.d. 14 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 9 September 2002, met een bedrag van € 685,91; Vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/045, zijnde een verkoopfactuurvan Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuurnummer 20020045 totaalbedrag € 3.336,52, uitgeschreven op naam van Speeigoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028764 d.d. 12 September 2002, met een bedrag van € 3.336,52;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 10 September 2002, met een bedrag van € 2.626,80;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met daarop beschreven creditering vrachtkosten met een bedrag van € 157,08-;
vraag verbalisanten: Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

–    interne opdrachtbevestiging d.d. 10 September 2002, met een bedrag van € 21,40; Vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/046, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuurnummer 20020046 totaalbedrag € 3.862,58, uitgeschreven op naam van Speeigoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028809 zonder datum, met een bedrag van € 3.862,58;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 11 September 2002, met een bedrag van € 70,=;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 17 September 2002, met een bedrag van € 2.467,50;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 13 September 2002, met een bedrag van € 294,=; vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/06/047    Wij tonen gehoorde document D/06/047, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur
V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuurnummer 20020047 totaalbedrag € 2.691,86, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028761 d.d. 12 September 2002, met een bedrag van € 2.691,86;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 10 September 2002, met een bedrag van € 1.909,=;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 9 September 2002, met een bedrag van € 233,07; Vraag verbalisanten:
}
D/06/058
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/06/058, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober 2002, factuurnummer 20020058 totaalbedrag € 2.117,99, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028810 d.d. 17 September 2002, met een bedrag van € 2.117,99;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, met een bedrag van € 1.577,96; vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/06/175    Wij tonen gehoorde document D/06/175, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur
V.O.F. d.d. 25 oktober 2002, factuurnummer 20020175 totaalbedrag € 20.029,35, uitgeschreven op naam van Marskramer BV. Specificatie middels:
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met een bedrag van € 20.029,35; -afleveringsbon 028800 d.d. 16 September2002;
–    afleveringsbon 028746 d.d. 11 September 2002;
–    afleveringsbon 028733 d.d. 9 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 10 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 9 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 11 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 11 September 2002, zonder bedrag;
–    afleveringsbon 028815 d.d. 17 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 18 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, zonder bedrag; vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/06/176    Wij tonen gehoorde document D/06/176, zijnde een verkoopfactuur van Prowi interieur
V.O.F. d.d. 25 oktober 2002, factuumummer 20020176 totaalbedrag € 25.232,12, uitgeschreven op naam van Marskramer BV. Specificatie middels:
–    afleveringsbon 028766 d.d. 11 September 2002;
–    afleveringsbon 028750 d.d. 12 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met een bedrag van € 25.232,12;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 13 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 13 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 17 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 16 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 17 September 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 19 juni 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 6 September 2002, zonder bedrag;
/    – interne opdrachtbevestiging d.d. 11 September 2002, zonder bedrag;
–    afleveringsbon 028859 d.d. 23 September 2002;
–    afleveringsbon 028398 zonder datum;
–    afleveringsbon 028871 d.d. 30 September 2002;
–    afleverbon van J.B. Visser te Duiven leverdatum 11 September 2002;
–    afleverbon van J.B. Visser te Duiven leverdatum 18 September 2002; vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/06/424    Wij tonen gehoorde document D/06/424, zijnde een verkoopfactuur van Prowi Interieur
V.O.F. d.d. 29 november 2002, factuumummer 20020424 totaalbedrag € 23.715,32, uitgeschreven op naam van Marskramer BV. Specificatie middels:
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met een bedrag van € 23.715,32;
–    afleveringsbon 028476 d.d. 5 juli 2002,;
–    afleveringsbon 028477 d.d. 5 juli 2002,;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 4 juli 2002, zonder bedrag;
f    – interne opdrachtbevestiging d.d. 25 juni 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 7 juli 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 8 juli 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 8 juli 2002, zonder bedrag;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 5 juli 2002, zonder bedrag; vraag verbalisanten:
Wat is hierop uw reactie? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/12/B    Wij tonen gehoorde document D/12/B, zijnde een fax van gehoorde aan Bob Veenstra
(KroeseWevers) d.d. 26 September 2002. Gehoorde faxt een lijst “openstaande posten debiteuren (peilperiode 09-2002, 20-09-2002)”. Op de debiteurenlijst komt de verkoopfactuur d.d. 20 September 2002 nr. 33738 t.n.v. Bart Smit te Volendam niet voor.
vraag verbalisanten:
Hoe kan het zijn dat verkoopfactuur 33738 niet vermeld staat op de debiteurenlijst per 20 September 2002? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/08/A, zijnde een setje, bestaande uit van een verkoopfactuur t.n.v. Bart Smit te Volendam (pand: Spijkenisse) van 20 September 2002 nr. 33738 op naam van Prowi Interieur BV met een totaalbedrag van 30.542,92, specificaties en afleveringsbonnen. Dit setje is door mevrouw Korver gecopieerd. vraag verbalisanten:
Klopt het dat er op 20 September 2002 verkoopfacturen zijn opgemaakt? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde nogmaals de documenten D/12/C, zijnde een setje van tien verkoopfacturen welke op 20 September 2002 zijn opgemaakt door Prowi Interieur BV. Nu wordt gehoorde factuurnummer 33738 getoond.
vraag verbalisanten:
Heeft u de strepen door deze facturen gezet? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde maakt een fronsend gebaar.

Vervolgens wordt document D/06/0010 aan gehoorde getoond, zijnde: Een verkoopfactuur van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 16 oktober2002, factuurnummer 20020010 totaalbedrag € 30.542,81, uitgeschreven op naam van Speelgoedpaleis Bart Smit BV.
Specificatie middels:
–    handmatige samenvatting van de onderiiggende afleveringsbonnen en specificaties. De samenvatting is gebruikt voor het opstellen van de uiteindelijke verkoopfactuur;
–    afleveringsbon 028699 d.d. 2 September 2002 retour ad. € 2.143,16 -;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 26 augustus 2002, met een bedrag van € 10.248,29;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met een bedrag van € 4.521,39;
–    interne opdrachtbevestiging zonder datum, met een bedrag van € 904,=;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 2 September 2002, met een bedrag van € 1.649,70;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 3 September 2002, met een bedrag van € 321,12;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 4 September 2002, met een bedrag van € 121,20;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 5 September 2002, met een bedrag van € 1.088,50;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 5 September 2002, met een bedrag van € 407,=;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 6 September 2002, met een bedrag van € 2.004,=;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 10 September 2002, met een bedrag van € 434,70;
–    afleveringsbon 028729 d.d. 9 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 2 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 3 September 2002;
–    interne opdrachtbevestiging d.d. 6 September 2002; vraag verbalisanten:
Wat is uw reactie met betrekking tot deze twee facturen?
Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten: Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
D/06/A    Wij tonen gehoorde document D/06/A, zijnde een excel-overzicht “facturen Prowi-nieuw
16 okt.-31 dec. 2002” waarin o.a. bovengenoemde verkoopfacturen/documenten zijn opgenomen, welke verkoopfacturen betrekking hebben leveringen en/of werkzaamheden in de periode voor 20 September 2002 dan wel In de periode vanaf 20 September 2002 tot en met 30 September 2002. De verkoopfacturen zijn vanaf 16 oktober 2002 uitgeschreven door Prowi Interieur V.O.F.. vraag verbalisanten:
Wat is uw reactie als u leest dat ca. € 400.000 van de omzet Prowi V.O.F. betrekking >    heeft op de periode voor 20 September 2002, dan wel op de periode 20 September -30
September 2002 Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde vraagt of hij het overzicht nog eens goed mag bekijken.

Noot verbalisanten:
D/02/A    Wij tonen gehoorde document D/02/A, zijnde de oprichtingsakte van Prowi Interieur V.O.F.
d.d. 21 oktober 2002.
In deze akte staat vermeld dat de winst over 2002 wordt verdeeld tussen Lido Beheer BV
(50%) en Doli Beheer BV (50%), zijnde de middellijke vennootschappen van H.J.G. Leusink en H.J.M. Crans.
vraag verbalisanten:
Wat kunt u hierover verklaren?
Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
{    Gezien de winstverdeling over het jaar 2002 van Prowi Interieur V.O.F. komt de omzet die niet in de boedel van Prowi Project en Winkelinterieur BV is verantwoord geheel toe aan de heren Leusink en Crans. vraag verbalisanten:
Waarom heeft u, door de omzet niet bij Prowi Project en Winkelinterieur BV te verantwoorden, beide heren in staat gesteld dit voordeel te incasseren? Antwoord gehoorde: ” “
Noot verbalisanten; Gehoorde zwijgt.

Noot verbalisanten:
AH-07    Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 april 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door gehoorde. Beide heren spreken over het onderzoek dat curator Haafkes in September 2002 heeft gedaan naar de aansluiting tussen de uitgeschreven afleveringsbonnen en de verkoopfacturen. Tijdens het telefoongesprek wordt ondermeer gezegd:

Tijdens het telefoongesprek wordt ondermeer gezegd:

Leusink: “Ze kunnen toch straks niet moeilijk gaan doen over die rapportage die Korver allemaal op het internet heeft gezet, dat hij ook zegt van ja, er was toch voor 400.000 euro geen rekening verstuurd.”….

Plattje stelt Leusink gerust en legt hem uit hoe professioneel hij de fraude in elkaar gestoken heeft. “Niet achter te komen, meent hij”.

Leusink: Ik ben Haafkes én de ING én de rechter-commissaris iets te slim af geweest onder ons gezegd en gezwegen.’
‘Uiteindelijk hebben ze ons 2 miljoen door de neus geboord die hele ING, en zo bekijk ik het altijd nog, als we deze zo op die manier terug kunnen pakken dan vind ik het alleen maar leuk.’ ‘ .. dat ik een beetje slim bent geweest ten opzichte van Haafkes en van de ING,

‘Ik heb met Kroon al een afspraak op 9 mei bij de gemeente, om samen met de gemeente eigenlijk sterk te maken tegen de ING en tegen Haafkes. Want dat had ik vorige week afgesproken, voor er een inval kwam.’

Leusink hangt op en belt een zekere Henk Krabben (waarschijnlijk Hennie Crans)….

 

 

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien