Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Het is alleen maar geld van onze klanten

De Bakker

Onverwacht kwam een Mijnheer Bakker op bezoek. Ik was op klantenbezoek met Marcel Schoolkate van Prowi (Marcel bleek later een van de Paarden van Leusink te zijn en maakte de doorstart met Leusink en Crans na Prowi Korver failliet te hebben gedraineerd) toen ik werd opgebeld dat er iemand van de bank die middag op de zaak zou zijn om mij spreken. Om 14.00 uur die dag presenteerde ene Mijnheer Bakker zich inderdaad op mijn kantoor. Ik vroeg hem van welke ING Afdeling hij was en hij gaf mij zijn kaartje. Bakker & Partners Management Consultants….. Ik vroeg, “maar er werd gezegd dat u van de bank was”. “Doet er niet toe, ik ben er om u te helpen” zei naar wat ogenschijnlijk de Bakker was uit Bakker & Partners.

“Helpen?” vroeg ik. “Als ik hulp nodig heb dan bel ik wel en dan diegene die ik ook wil hebben voor hulp. U ken ik niet.” “Ja, zei Bakker, ik ga een rapport maken en dan kunt u dat lezen” Ik zei: “Maar voor wie maakt u dan dat rapport, voor mij of voor de bank?” “Niet zeuren”, zei Bakker, “hier is mijn rekening en maak die vanmiddag nog telefonisch aan mij over.” “Denk erom, zei hij, vanmiddag nog en telefonisch”… Bakker presenteerde mij met een voorschotrekening van dicht tegen de € 5000 welke ik diezelfde middag nog telefonisch aan hem moest voldoen… Bakker vermoede zeker dat er nog weinig tijd voor mij restte kreeg ik de indruk, dat hij zo bleef staan op ogenblikkelijke betaling van zijn onverwachte factuur.

In het dagelijks leven bleek Bakker een feestneus. Naast de korte metten activiteiten voor de ING was deze Bakker eigenaar van een feestwinkel, een winkel in feestartikelen, in Almere.

“Mijnheer”, zo vertelde de Bakker ongevraagd, “ik zie bij binnenkomst in een bedrijf al hoe het in elkaar steekt en wat er aan mankeert. Mijn bedrijfs- en praktische ervaring  zijn dermate omvangrijk dat ik, bij wijze van spreken, niet eens in de boekhouding behoef te kijken om te zien wat er met het bedrijf aan de hand is. Ik kan dat al, bijvoorbeeld, aan het personeel en aan uw houding zien.”

De door Bakker verzochte telefonische overboeking maakte ik niet. Het was vrijdag, ik wilde het weekeinde over de situatie nadenken. € 5000 is een hoop geld te geven aan iemand die niet uitgenodigd was… Bakker werd pis en rapporteerde aan de ING Bank, aan diegene voor wie, met wie, hij nauw samenwerkte….

Bakker verzocht Financieel Directeur Plattje om hem per omgaande de laatste stand van de financiële zaken van het bedrijf te laten doen toekomen. Plattje verstuurde het verzochte per fax aan Bakker, echter zonder zijn directeur vooraf inzage te verschaffen in het cijfermateriaal en toestemming tot verzending van het cijfermateriaal van hem te verkrijgen.

Later bleek dat Plattje de cijfers vervalst en gemanipuleerd had. Binnen enkele maanden nadat Korver Prowi van Leusink en Crans had gekocht werd hij door hen geliquideerd en kregen zij en Plattje via een scala aan frauduleuze handelingen Prowi Korver en al haar activa weer in bezit. Enkele jaren later ging Plattje echt zakelijk failliet met zijn frauduleus verkregen Prowi Vof. Plattje is een goede Italiaanse boekhouder maar een slechte marketeer. Plattje is later hoofdonderwijzer geworden op een lagere school nadat een ander individu welke beroepsmatig net als Plattje kuilen graaft voor een ander, een begrafenisondernemer dus, Plattje de weg naar De Heer had gewezen. Laatstgenoemde had hem vergeven, meende Plattje.

rekening bedrijfsadviseur Bakker

Rapport Bakker:

Onderstaand het rapport van Bakker. Hij had besloten dat er (weer) een reorganisatie moest plaats vinden en gebruikte kosten indicaties welke Plattje hem verschafte. Plattje had er belang bij dat de ING zich als financier terugtrok in het Prowi Korver project, zodat het faillissement geëxecuteerd kon worden en hij zijn doorstart kon maken en produceerde gefingeerd cijfermateriaal welke hij zonder overleg met Korver uiteindelijk aan de ING ter beschikking stelde. Er was op dat moment volgens mij geen enkele behoefte aan weer een reorganisatie van nu Prowi Korver. Het bedrijf bezat zeer veel opdrachten en had als enig probleem het produceren en uitleveren van die opdrachten. Een prettig probleem. Bakker werd vooral in een reorganisatie door Plattje geluld, omdat laatstgenoemde van de projecten divisie af wilde en zich in zijn doorstart alleen nog op winkelinrichting (materialen daartoe) wilde concentreren. Via de ING hoopte hij die reorganisatie al voor de doorstart te kunnen laten uitvoeren. Plattje had Bakker een verlies van € 1.1 miljoen en een reorganisatie ad € 500.000 voor 2002 geprojecteerd.

Bakker verwijst in zijn rapport naar een brief van Korver van diezelfde dag aan de belangenbehartiger van de ING, de Romijn,  gericht waarin Korver hem weergeeft wat er zo allemaal gedaan is in de afgelopen maanden om van Prowi weer een succesvol bedrijf te maken. Die uitleg leidt tot grote hilariteit bij Bakker en de Romijn en tot hun opmerking: “Wat een mooi weer krijgen wij!”

De Slager

Ing Bank de Romijn salger

Een paar dagen later kwam ing. M.A. de Romijn van de ING bij mij op bezoek. Dit moest de ing. van De ING Bank; de ingenieurs bank, zijn. Hij was woest. Zijn vriend Bakker was door mij beledigd geworden. Aanwezig bij dit “gesprek” waren tevens Renskens, Directeur van de ING Hengelo en Konings, Rayon Directeur ING Bank regio Enschede.

de Romijn zei tegen mij: “Als ik je vraag te bukken, dan buk je. En, als wij je dan een schop onder je hol geven dan zegt je, dank je wel en graag nog zo een, begrepen?”

En; “Mijnheer Korver; weet u wel wat het betekent om failliet te moeten gaan? Mijnheer Korver; er is niets erger dan dat, gelooft u mij”. U heeft geen idee hoe erg het is om failliet te gaan en het zijn tijden die u nooit, nooit, meer te boven zult komen! Heeft u een sterke omgeving en bent u psychisch stabiel? Heeft uw vrouw een sterke persoonlijkheid, en zal zij u blijvend ondersteunen ook in die donkere toekomst?”

Ingenieur de Romijn genoot duidelijk van zijn macht en de mogelijkheid tot faillissement effectief te kunnen gebruiken in de zichtbare nederigheidsspiraal van zijn cliënt. Waarschijnlijk was hij ook veel gepest op de lagere school en kon hij nu weer wraak op iemand nemen.

de Romijn raasde door: “Denkt u dat dit beetje geld wat hier in zit iets voor ons betekent? Het betekent helemaal niets voor ons. Het is alleen maar geld van onze klanten en daar hebben wij er genoeg van”!….

Ik kon alleen maar vermoeden waar de Romijn over sprak, ik begreep inderdaad weinig van wat een faillissement zou kunnen beinhouden, daar ik nog nooit een faillissement, in welke vorm dan ook, had meegemaakt en daar op dat moment ook niet de noodzaak toe inzag. Wij waren tot dan toe al onze verplichtingen ten opzichte van de ING Bank nagekomen. De 1e aflossingen moesten pas in november geschieden en het was pas september en financiële reserveringen daartoe waren gemaakt.

Ik begreep er derhalve niets van wat de Romijn raaskalde. Het was in ieder geval zeer persoonlijk…. Ik deelde de Romijn mede,  dat ik die week vanuit Frankrijk de definitieve bevestiging had gekregen dat mijn huis aldaar verkocht was, dat alle papieren onderweg waren naar de notaris, en dat ik daarom maar een gedeelte van de bovenvermelde krediet faciliteit benodigde en dan de 7e miljoen zou kunnen betalen aan de verkopers dit ondanks het feit dat zij het bedrijf met gigantische verzwegen financiële tekorten aan mij hadden verkocht. De Romijn zei dat hij er over na zou denken en van zich zou laten horen. Ik heb nooit meer wat van hem gehoord behalve dat zijn secretaresse vanuit Amsterdam een paar dagen later opbelde om ons mede te delen dat wij de overeengekomen krediet faciliteit niet zouden krijgen…

De ING was dus niet geïnteresseerd in een continuatie van de relatie en het bedrijf en stevende bewust af op het faillissement. Zij waren ondertussen in contact met Leusink c.s. welke graag het bedrijf, zeker nu het weer winstgevend was en een omvangrijke orderportefeuille bezat, voort te zetten.

Enkele jaren later werd ik met een uitgezaaide terminale kanker gediagnosticeerd en kwam ik in een behandelingsprogramma terecht wat nu 10 jaar duurt. de Romijn kreeg gelijk, faillissement bleek het ergste te zijn wat je kan overkomen en je komt het inderdaad nooit meer te boven, je wordt fysiek en maatschappelijk geliquideerd en uiteindelijk sterf je als aangeschoten wild een pijnlijke en langzame dood.

Je vraagt af of medewerkers van de ING gehonoreerd worden op de basis van het liquideren van cliënten en het is verbazingwekkend hoe makkelijk de ING met haar relaties en het geld van haar cliënten omgaat. De ING is duidelijk meer gespecialiseerd in het witwassen van geld.

Lees ook:

Timeline ING

Kort rapport Bakker

30 09 2002

Curator Haafkes neemt het roer over en staat toe dat een ieder mag graaien in de kassa. Leusink boekt € 5863 over uit Korver’s Postbank rekening voor het maken van een taxatie en ING Romijn betaald Bakker Management voor bewezen diensten. Iedereen rekent even af op rekening van Korver.

Rekeningafschrift 30 09 2002 ING

Slechte zakenbank

De ING bank is een slechte zakenbank. In Korver’s situatie was er zelfs sprake van een conflict of interest in wat zij deden voor hun oude bestaande klant (Leusink) en de toekomstige klant (Korver) en als het hen even benauwd wordt annuleren zij overeenkomsten via allerlei artistiek uitgevonden zinsneden en verwoesten zij rücksichtslos het leven van de betrokken zakenman. De ondersteuning naar de MKB’er of entrepreneur toe vanuit de ING is zeer slecht, niet ondersteunend, niet probleemoplossend, maar negatieve bemoeizucht en belasting. Dit in schril contrast met mijn ervaringen met de bank (Trinkaus & Burkhardt) welke mij zeer professioneel, ook zakelijk, bij koop en verkoop van mijn MBO in Duitsland bijstond.

TIPS!

  • Blijf in ieder geval weg bij de ING Bank en wees zeer kritisch tegenover andere banken, ga naar een echte zakenbank. Laat alle contracten opstellen en of verifiëren door een advocaat.
  • Ondernemers hoed u voor de slagerij van de ING en voor Financieel Directeuren, of zelfs voor eenvoudige boekhouders, wanneer u een bedrijf binnenstapt. Evalueer nauwgezet of vervang de aanwezige financiële man met iemand welke u al jaren kent of laat een onafhankelijke accountant een tijdje intensief met uw man samenwerken. Laat maandelijks uw financiële administratie, de activiteiten van die afdeling over die maand, door uw externe accountant controleren. Laat uw externe accountant een (maandelijks) rapportageplan opzetten voor uw financiële man, een stappenplan waar hij zich aan moet houden.
Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien