Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Belastingdienst/FIOD-ECD/ verhoor inzake concept verkoopovereenkomst Prowi Vof

Uit het proces verbaal van de FIOD van 13 december, 2005 waarin de concept verkoopovereenkomst Prowi Vof doorgenomen wordt met Henny Crans, een van de vennoten van de Vof, blijkt onder andere:

Belastingdienst Dossiernummer: 35284
Codenummer : V03-01

“Leusink heeft alle onderhandelingen met de curator voor zijn rekening genomen. De toezegging had Leusink mondeling van de curator. Ik heb van Leusink begrepen dat hij alles uit het faillissement van Prowi moest overnemen van de curator. Toen ik terugkwam moest de koopovereenkomst nog worden getekend. Die koopovereenkomst is eigenlijk direct na mijn terugkomst ondertekend. Kroon kwam met veel gejuig bij Prowi. Kroon had gebak bij zich. Volgens mij waren, naast Leusink, Plattje en Schoolkate en ik, ook Jaspers en Haafkes bij de ondertekening aanwezig. Ik weet eigenlijk niet waarom Leusink en ik de koopovereenkomst niet behoefden te tekenen. Wij zijn immers ook participant in de VOF.” (Hiermede is ook bevestigd dat gehoorden in strijd handelden met het door hen ondertekende anti concurrentiebeding met Olimar)

“Overigens hebben curator Haafkes, Marcel Schoolkate en ik de koopovereenkomst getekend namens de V.O.F., in het bijzijn van Marcel Jaspers, Rob Kroon, Hennie Leusink en Hennie Crans. Later hebben Schalkx en Goosman nog getekend namens de ING Bank. Leusink en Crans waren er dus bij tijdens het ondertekenen. De akte is niet voorgelezen. Verder weet ik wel dat de opmerkingen van Rob Kroon op de concept verkoopovereenkomst niet helemaal zijn overgenomen. Dat weet ik omdat ik dat vorige week van Rob Kroon tijdens een bespreking met hem heb gehoord. De koopovereenkomst is opgesteld door Haafkes. Het concept was ook opgemaakt door Haafkes, deze is gewijzigd door Rob Kroon. Ik heb alleen het concept bekeken op NAW gegevens, niet echt inhoudelijk”

Noot verbalisanten:
Gezien de winstverdeling over het jaar 2002 van Prowi Interieur V.O.F. komt de omzet, welke niet in de boedel van Prowi Project en Winkelinterieur BV is. verantwoord, geheel toe aan gehoorde en de heer Crans.
Vraag verbalisanten:
Waarom bent u en de heer Leusink, door de omzet niet bij Prowi Project en Winkelinterieur BV te verantwoorden, in staat gesteld dit voordeel te incasseren?
Antwoord gehoorde:
“Wij hebben afgezien van een dienstbetrekking omdat wij geen vergoeding wensten te ontvangen in het geval er sprake van verlies zou zijn. Onze vergoeding werd eigenlijk dus achteraf vastgesteld. Achteraf gezien is het resultaat behoorlijk hoog uitgevallen en hebben wij een aanzienlijke winst gerealiseerd. (Deze winst werd verkregen uit de resultaten van Prowi Korver) Natuurlijk zal daarbij ook het onderhanden werk invloed hebben gehad op de hoogte van het resultaat 2002.“

Noot verbalisanten:
Wij confronteren gehoorde met een gedeelte uit de telefoontap d.d. 23 apri! 2005 uit het onderzoek Prowi – HeHe BV. H.J.G. Leusink wordt gebeld door Plattje. Beide heren spreken over het onderzoek dat curator Haafkes in September 2002 heeft gedaan naar de aansluiting tussen de uitgeschreven afleveringsbonnen en de verkoopfacturen.
Tijdens het telefoongesprek wordt ondermeer gezegd:
Leusink: “Ze kunnen toch straks niet moeilijk gaan doen over die rapportage die Korver allemaal op het internet heeft gezet, dat hij ook zegt van ja, er was toch voor 400.000 euro geen rekening verstuurd.”….
Plattje stelt Leusink gerust en legt hem uit hoe professioneel hij de fraude in elkaar gestoken heeft. “Niet achter te komen, meent hij”.
Leusink: Ik ben Haafkes én de ING én de rechter-commissaris iets te slim af geweest onder ons gezegd en gezwegen.’
‘Uiteindelijk hebben ze ons 2 miljoen door de neus geboord die hele ING, en zo bekijk ik het altijd nog, als we deze zo op die manier terug kunnen pakken dan vind ik het alleen maar leuk.’ ‘ .. dat ik een beetje slim bent geweest ten opzichte van Haafkes en van de ING,

‘Ik heb met Kroon al een afspraak op 9 mei bij de gemeente, om samen met de gemeente eigenlijk sterk te maken tegen de ING en tegen Haafkes. Want dat had ik vorige week afgesproken, voor er een inval (van de FIOD) kwam.’

Vraag verbalisanten:
Bent u sinds de oprichting van Prowi Interieur VOF, naast Bert Plattje, Marcel Schoolkate en Hennie Leusink aan te merken als feitelijk leidinggevende van Prowi Interieur VOF?
Antwoord gehoorde:
“Volgens de inschrijving bij de kamer van koophandel klopt dat. Naar buiten toe hebben wij er voor gekozen om Bert en Marcel als directeuren van Prowi te presenteren.“

Noot verbalisanten:
Wij tonen gehoorde document D/02/A, zijnde de oprichtingsakte van Prowi Interieur V.O.F. d.d. 21 Oktober 2002. In deze akte Staat bij artikel 8 “Winstverdeling” vermeld dat de winst over 2002 wordt verdeeld tussen Lido Beheer BV (50%) en Doli Beheer BV (50%), zijnde de middellljke vennootschappen van H.J.G. Leusink en H.J.M. Crans.
Vraag verbalisanten:
Waarom is voor het jaar 2002 besloten tot genoemde winstverdeling, waaruit kan worden opgemaakt dat u en de heer Leusink ieders 50% van het resultaat (na aftrek van de managementvergoeding voor Schoolkate en Plattje) ontvangen?
Antwoord gehoorde:
Dat heeft Kroon van Damsté Advocaten zo opgesteld. Dat is in overleg met Leusink en denk ik Plattje zo afgesproken. “

Noot verbalisanten:
Gezien de winstverdeling over het jaar 2002 van Prowi Interieur V.O.F. komt de omzet die niet in de boedel van Prowi Project en Winkelinterieur BV is verantwoord geheel toe aan gehoorde en de heer Leusink.
Vraag verbalisanten: . . . . . .
Wat is hierop uw reactie?
Antwoord gehoorde:
“De winst valt in Prowi VOF. De winstverdeling van de VOF brengt met zich mee dat Leusink en ik daar gezamenlijk van hebben geprofiteerd.“
Vraag verbalisanten:
Was u op de hoogte dat ca. € 400.000 (incl. BTW) omzet niet bij Prowi Project en Winkelinterieur BV (Prowi Korver) verantwoord werd?
Antwoord gehoorde:
“Nee.“

Vraag verbalisanten:
Was de heer H.J.G. Leusink op de hoogte dat ca. € 400.000 (incl. BTW) omzet niet bij Prowi Project en Winkelinterieur BV (Prowi Korver) verantwoord werd?
Antwoord gehoorde:
“Voor zover ik weet niet.“

Vraag verbalisanten:
Bent u op de hoogte dat de omzet van Prowi Project en Winkelinterieur BV (Prowi Korver) door Prowi Interieur V.O.F. werd geïncasseerd?
Antwoord gehoorde:
“Ja, maar ik ben er daarbij van uitgegaan dat het onderhanden werk was gekocht van de curator.”

Concept koopovereenkomst Prowi Vof:

Concept Koopovereenkomst Haafkes Prowi Vof

Proces-verbaal FIOD verhoor H.J.M. Crans inzake Koopovereenkomst Prowi Vof:

Koopovereenkomst Prowi Vof Concept verhoor Fiod Crans compleet

Uiteindelijke koopovereenkomst ondertekend door alle partijen:

Koopovereenkomst Haafkes Prowi Vof Oktober 2002
Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien